Table 1 caption

Välkommen hem till CGI i Almedalen

I år står frågor om digitaliseringens möjligheter ännu högre upp på agendan i Almedalen än vanligt.

Du är varmt välkommen att träffa oss under en workshop, på en idéutbytesmiddag eller i en enskild diskussion "hemma hos CGI", i vår lummiga trädgård eller härliga hus på Visborgsgatan 22 (vid Söderport).

CGI almedalen
Table 2 caption

Idéutbyte över frukost, lunch eller middag "hemma hos CGI"

Table 3 caption

Kommunen 2025 – är den smart på ett smart sätt?

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting vill att ”Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser”.

Hur ser den smarta kommunen ut 2025? Hur blir den smart på rätt sätt, det vill säga utifrån medborgarnas perspektiv? Och hur får vi upp angelägenheten, medborgarnas engagemang? Klarar samhället att ta en rad tuffa men nödvändiga beslut för att bygga en stabil gemensam grund för information och tjänsteleverans?

1 juli 20.00-22.00 fullbokad

Smartare energi-användning kräver smartare lösningar

Den snabba digitaliseringen av energibranschen för med sig en rad möjligheter. I en tid som präglas av delningsekonomi, Internet of Things och hållbarhet föds många nya affärsmodeller. Vad förväntar sig kunderna av elbolagen? Vilka sorts lösningar behövs för att tillgodose konsumenternas efterfrågan?
Konsumenterna blir mer medvetna om sin energiförbrukning och smarta funktioner reducerar kostnader, är bra för miljön och ger nöjdare kunder.

Hur kan vi tillsammans hitta de lösningar som krävs för en smartare energianvändning?.

Middag 2 juli 20.00-22.00 fullbokad

AI skapar framtidens transporter redan idag

Järnvägen byggdes för 100 år sedan, och idag trängs många tåg på få spår. Bara tågför-seningarna kostar samhället 8 miljarder om året. Planen är att kapaciteten ska vara utbyggd 2050. Vad behövs för att övergången mellan olika trafikslag ska ske på ett optimalt sätt?

De transportmedel vi väljer påverkar vårt klimat och olika regioners tillväxt. Tillit till transport-systemen skapar effektivitet och det är resenärernas val som avgör var investeringarna sker. Redan idag kan infrastrukturen nyttjas smartare.

Med hjälp av AI och mönster-igenkänning kan vi tillsammans med The Train Brain öka punktligheten, få nöjdare resenärer och få fler att resa med miljövänliga alternativ.

Anmälan till seminarie och frukost 3 juli 08.00-09.00

Myndigheten 2025 - smart på ett smart sätt?

Regeringen och SKL har en digitaliserings-vision för 2025 och i budgetpropositionen 2018 presenterades flera satsningar för att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Hur ser den smarta myndigheten ut 2025? Hur blir den smart på rätt sätt, det vill säga utifrån medborgarnas perspektiv? Och hur får vi upp angelägenheten, medborgarnas engagemang? Klarar samhället att ta en rad tuffa men nödvändiga beslut för att bygga en stabil gemensam grund för information istället för ett spretigt lapptäcke – ett lapptäcke av appar?

3 juli 20.00-22.00 fullbokad

AI som samhälls-förändrare, ett rollspel

Artificiell intelligens kommer att betyda mer för förändringen av samhället än någon annan teknisk innovation. Hur säkerställer vi att AI används för att samhällsutvecklingen ska gå i rätt riktning? Och vad är rätt riktning? Vilka etiska och moraliska dilemman kan uppstå?

Vad innebär det för oss som samhällsbyggare? Kan AI hållas moraliskt ansvarig för sina handlingar? Kan AI resonera moraliskt? Vad gör man om AI hamnar i fel händer? Vem bär ansvaret när AI orsakar olyckor? I detta prisbelönta rollspel låter vi deltagarna fundera över etiska och moraliska frågor som uppstår när AI spelar en allt större roll i våra samhällen.

Anmälan till lunchseminarie 4 juli 11.00-13.00

Hur kan blockchain revolutionera vården?

Brister i informationsdelning och hantering är en av de mest centrala bromsklossarna för en effektiviserad och förbättrad vård. Blockchain är ett nytt sätt att samla, lagra och använda information där tillgänglighet, säkerhet och integritet tas till helt nya nivåer.

Inom en snar framtid kan tekniken komma att spela en stor roll inom vården, till exempel för att koppla ihop olika aktörer inom hälso- och sjukvården eller att säkerställa att patienten själv får full tillgång till sin information och själv kan bestämma vem den ska delas med.

Anmälan till idéutbytesmiddag 4 juli 20.00-22.00

Hur kan AI skapa ett tryggare samhälle?

CGI arbetar intensivt med hur man kan använda avancerad teknik för att bygga ett bättre samhälle.

Bland annat samarbetar vi med Emil Fleron vid Uppsala Universitet som utvärderat möjligheterna att med hjälp av Deep Learning/AI automatiskt identifiera kontakter kopplade till människohandel. FN beräknar att minst 1,2 miljoner barn dras in i sexhandel varje år. Vi vill vara med och stoppa detta. Hur kan vi använda AI för att bygga en god framtid för oss och för våra barn?.

5 juli 20.00-22.00 fullbokad

Så omvandlas innovation till riktiga värden i digitaliseringens tid

Att stärka innovationskraften så att den verkligen skapar de värden vi som med- borgare vill ha, är en viktigt för välfärden. Och det stämmer med våra erfarenheter att ”innovation nästan aldrig misslyckas på grund av brist på kreativitet”. Så hur vet man vilka idéer som kommer att ge de resultat vi vill ha? Går det att göra innovation effektiv? Vilka lärdomar, metoder, verktyg och slutsatser finns att lära av? Det är några av de frågor som besvaras under denna mini-workshop, som kombinerar inspiration med miniworkshops - på ett område som ligger oss alla mycket nära - baserade på ”Design Thinking” och ”Ten types of innovation”.

Anmälan till miniworkshop med lunch 5 juli 11.00-13.00

Table 4 caption

Hur blir artificiell intelligens en tillväxtmotor för Sverige?
Seminarie hos Dagens Industri

Artificiell Intelligens kommer att påverka allt fler aspekter av vårt samhälle och vara en av de mest avgörande faktorerna för konkurrenskraften och medborgarservicen i framtiden. Vad krävs för att utveckling av AI inom alla samhällets sektorer ska utvecklas snabbare i Sverige än i vår omvärld?

Läs mer om seminariet och dess paneldeltagare

Table 5 caption

Seminarier med Alliance for Innovative Care

Table 6 caption
e hälsa
e hälsa