Application Management

Vi hjälper er att öka värdet av era IT-investeringar

Det är nödvändigt att ständigt hålla efter och utveckla sina informationssystem för att förbättra produktiviteten och få ut maximal nytta av sina IT-investeringar. Men det är lättare sagt än gjort i dagens företagsklimat: begränsade IT-budgetar, komplexa IT-system, krav på att snabbare få ut nya lösningar på marknaden och ständiga förändringar i behovsbilden. Det gör det svårt att utveckla IT-stödet, kostnadseffektivt och kvalitativt.

Vi kan hjälpa er.

CGI tillhandahåller en heltäckande application management-tjänst. Vi hjälper er att upprätthålla både befintlig funktionalitet och tillgänglighet, men också att vidareutveckla och förnya ert verksamhetsstöd. Vi har erfarenheten, lösningarna, specialisterna och kvalitetstänket som behövs för att lyckas.

Vår erfarenhet och expertis

  • Vi har över 35 års erfarenhet av application management från företag runtom i världen
  • Vi har långsiktiga partnerrelationer med ledande företag i olika branschersom finans, telekom, energi, tillverkningsindustri, transport och logistik,detaljhandel samt offentlig sektor.
  • Vi har lokal närvaro i Sverige med verksamhet på 30-talet kontor samt global expertis spridd på 400 kontor i olika delar av världen.
  • Vi har hög kundnöjdhetsindex (2012: 9,1 av 10) och mycket hög leveranspålitlighet.

Klicka här för att läsa mer om Application Management på vår globala webbplats