Cloud as a Service

Molntjänster ger konkurrenskraft

Marknaden förändras i snabb takt och det gör också kraven på IT-systemen på ert företag. Er konkurrenskraft och effektivitet förutsätter att ni håller jämna steg med utvecklingen.Molntjänster– är ofta det enklaste sättet att hantera detta. Ni har bibehållen kontroll, hög säkerhet och de senaste IT-lösningarna. Era användare kommer åt applikationerna de behöver, när och varifrån de vill. Samtidigt spar ni både tid och pengar.

Hos oss kan ni välja marknadens bredaste utbud av molntjänster. Vi är partner med företag som Microsoft, Amazon och RightScale. Vi hjälper er från test till hybridlösning eller fullskalig molnkapacitet.

Molntjänster kräver inga investeringar i ny teknik. En flexibel och enkel prissättning gör att ni endast betalar för vad ni använder.

Vi hjälper er att uppnå de dramatiska kostnadsbesparingar som webbaserade tjänster kan erbjuda. Vi har den konsultkompetens och de säkerhetsresurser som behövs för att flytta era affärsapplikationer till en delad eller fullskalig servicemiljö.

Genom en workshop som planeras i dialog med er kan vi tillsammans hitta en nivå som passar er och ger mesta möjliga affärsnytta. Vi utgår alltid ifrån era behov när vi bygger framtidens tjänster åt er.

Vår erfarenhet och expertis

Vi har hjälpt många företag med att transformera traditionella tjänster till hybrida, skalbara och säkra lösningar som utnyttjar molntekniken på fullt ut. Vi har skapat ett testlabb för molntjänster som utnyttjas av kunder. Vi hjälper och ger råd om hur ni på bästa och säkraste sätt kan utnyttja molntekniken.
Vi använder själva, i vår egen verksamhet, olika molntjänster. Våra egna erfarenheter och de vi har från våra kunder ger oss breda kunskaper till nytta för alla som vi arbetar med.