Quality assurance and testing

Vi kvalitetssäkrar era system

Det är nödvändigt att ständigt hålla efter och utveckla verksamhetens informationssystem för att förbättra produktiviteten och få ut maximal nytta av sina IT-investeringar. Men det är lättare sagt än gjort i dagens företagsklimat med begränsade IT-budgetar, komplexa IT-system, krav på att snabbare få ut nya lösningar på marknaden och ständiga förändringar i behovsbilden.

Oavsett om ditt testbehov drivs av kvalitetsproblem, kortare time-to-market eller skenande utvecklingskostnader - eller en kombination av alla tre – kan CGI hjälpa till.

Vi erbjuder testning och kvalitetssäkring för att upprätthålla såväl kvalitet som produktivitet och för att göra kostnadsbesparingar under en applikations livscykel. Vi arbetar med väl beprövade metoder och tjänster som våra testexperter anpassar utifrån varje kunds specifika behov. Våra erfarna testare har kompetens inom både agila och traditionella metoder.

CGI erbjuder ett internationellt nätverk av högt utbildade, motiverade och kreativa testexperter vana att arbeta i team tillsammans med kunderna. Med lokala kontor över hela Sverige erbjuder vi kvalitetssäkring och testtjänster nära kunden. CGI:s globala Testing Center of Excellence (COE) möjliggör omfattande testtjänster inom olika områden.

Vårt erbjudande

Kraven på snabba och säkra leveranser ökar och därav också vikten av effektiv testning innan produkter och tjänster tas i bruk. Nedan finns exempel på våra erbjudanden inom tre olika delområden:

Table for Quality assurance and testing

Testtransformation och consulting - strategisk rådgivning och testledning med erfarna testexperter samt testare.

Tjänsteerbjudande - våra paketerade tjänster för olika testbehov

Testing Center of excellence – vårt globala koncept för outsourcing av testverksamheten

Vår erfarenhet och expertis

  • Vi kombinerar över 20 års erfarenhet av avancerad testning med ett brett applikationskunnande
  • Över 5 000 medarbetare inom test och kvalitetsäkring
  • Vi fokuserar på människor, processer och tekniker för att effektivisera och optimera kvalitetssäkringen. Det har lett till ökad produktivitet, tidig upptäckt av fel och minskad testtid hos många företag.
  • Vi använder både nya (Agila metoder) och beprövade testmetoder (RRBT, TestGrip och TestFrame™)
  • Vi har global leveransförmåga och ett stort antal certifierade testspecialister med lång erfarenhet inom alla olika branscher
  • Vi är verktygsoberoende och har erfarenhet av att använda alla ledande leverantörers testverktyg och öppen källkod
  • Vi erbjuder dessutom tjänster som Automation Test Service Management (ATSM) och Global Testing Services. Med dessa har våra testkonsulter hjälpt många företag att öka automatiseringsgraden i sina tester, vilket gör det möjligt att sänka kostnader och snabbare lansera nya produkter utan att ge avkall på kvaliteten.

Läs mer om test på CGI:s internationella webbplats