Big Data

Så ser CGI på Big Data

Även om framväxten av Big Data öppnar många dörrar och delvis förändrar spelplanen inom Business Intelligence (BI) står många etablerade sanningar fast:

  • Företags och organisationers efterfrågan på information är omättlig och kommer så förbli. Med detta menar vi användbar information, inte endast rådata.
  • Datavolymerna, variationen och hastigheten med vilken data skapas bara ökar och kommer att fortsätta att göra det inom en överskådlig framtid.
  • Alla slags system och processer som används för att omvandla data till information och affärsnytta, dvs. system för BI, behöver vara både affärsfokuserade (snarare än teknikfokuserade) och i högsta grad anpassade till förändring.

För oss på CGI är framväxten av Big Data en naturlig utveckling av Business Intelligence. Vi kan nu även fånga in och dra nytta av ostrukturerade och strömmande data i stora mängder, vilket låter oss dra slutsatser utifrån frågeställningar och mönster som vi annars inte hade upptäckt. Tillsammans med de analyser av strukturerad data vi kan göra inom traditionell BI, ger Big Data oss ännu större möjligheter att verkligen agera på information för att få ut mer affärsnytta.

Läs mer om vårt erbjudande inom Business Intelligence här.