Robert Ylitalo

Staden av sten, staden av data

Vi digitaliserar och transformerar våra städer. Vi pratar om smarta städer men jag vill hellre se en vis stad än en smart. Foto: Hong Kong Skyline at Night by Bohao Zhao. Used according to CC by 3.0. More...

Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi händer – här och nu. De ändrade klimatförhållandena gör sig påminda om och om igen, vilket gör att motivationen att driva förändring aldrig varit starkare. More...

Ibland kan en inspirationstalare vara intressant även om det inte handlar om något man själv arbetar med eller kan lära sig så mycket av. Själv föredrar jag när man får lyssna på någon som både tänker de stora tankarna, och samtidigt förstår min och mina kollegors situation vilket gör slutsatserna och tankarna direkt användbara i arbetet. Kanske mer så än att lyssna på en spännande artist, deckarförfattare, idrottsstjärna och andra i kategorin inspiratörer. More...

Pages

Subscribe to RSS - blogs