När jag ska göra upp eld så ser jag först till att ha ordentligt med ved så jag har tillräckligt beroende på mitt ändamål. Men lika viktigt som mängden ved är kvaliteten på veden och platsen där jag ska elda. Det måste vara bra träsort, inte surt, en plats som är säker och som står emot vind bra. Nästa steg är att lägga bra lättänt material i botten och fylla på med ved ovanpå och runt som tillåter bra syretillförsel. Slutligen när allt är klart sätter jag mig ner och väntar på att blixten ska slå ner och få fart på elden. More...

Förr i tiden, för tio, femton år sedan ungefär, var de största skälen till outsourcing snabba kostnadsnedskärningar, strategiskt fokus och förskjutning av risker till en leverantör. Dessa drivkrafter gäller visserligen fortfarande, men de huvudsakliga skälen till outsourcing har ändrats avsevärt.  More...

Det var i februari 2016 som jag för första gången kom i direktkontakt med CGI. Tidigare hade dessa tre bokstäver nämnts i förbifarten under min systemvetarutbildning, och min reaktion hade skiftat mellan associationen stort företag, och ”Computer Generated Imagery”. Av en händelse passerade jag CGI:s monter på en arbetsmarknadsmässa i Lund, och trots min bristande kunskap om företaget bestämde jag mig att ändå gå fram och höra vad det handlade om. More...

Pages

Subscribe to RSS - blogs