Just kommit tillbaka efter en två dagar lång övning på temat hur samhället ska försvara sig mot cyberhot i framtiden. Om någon nu haft en annan uppfattning kan jag säga att det är ett hot som samhället tar på största allvar. Under dessa två dagar har olika delar av försvaret, blåljusmyndigheter, samt samhällsbärande företag inom energi, infrastruktur och annat spelat igenom ett antal realistiska scenarios och tagit fram förslag på fortsatta utveckling. More...

Under de senaste decennierna har många teknologier kommit och gått. En del var hajpade koncept som misslyckades (någon som minns Beenz?). Andra startade blygsamt och blev så småningom allestädes närvarande. Även om alla teknologier har sin egen bana när det gäller att bli anammade, går majoriteten igenom ganska förutsägbara stadier. Hoppet från nisch till allmän egendom sker på vad vissa strateger kallar ”bowlingbanan”, där en teknologis framgångar i en bransch (den första käglan) skapar möjligheter på relaterade marknader (de andra käglorna). More...

Hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen står inför parallella kriser med stigande kostnader och otillräckliga resultat. Detta utmanar alla vårdgivare att maximera värdet av den utfärda vården genom att designa om vårdsystemet med fokus på att förbättra värdet för patienter. Det måste gå att mäta resultat som är viktiga för patienterna och hålla kostnaden för att leverera dessa resultat på patientnivå nere. More...

Pages

Subscribe to RSS - blogs