Hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen står inför parallella kriser med stigande kostnader och otillräckliga resultat. Detta utmanar alla vårdgivare att maximera värdet av den utfärda vården genom att designa om vårdsystemet med fokus på att förbättra värdet för patienter. Det måste gå att mäta resultat som är viktiga för patienterna och hålla kostnaden för att leverera dessa resultat på patientnivå nere. More...

I eHälsovision 2025 kan jag läsa att en enhetlig användning av begrepp och termer är en grundläggande förutsättning för att verksamheterna ska kunna dra nytta av den digitaliseringsvåg som nu sveper fram över Sverige. Två tredjedelar av Sveriges regioner planerar att införa nya kärnsystem för hälso- och sjukvård samt socialtjänst - dessa system kräver en nationell samordning så långt det är möjligt. Detta för att kunna skapa en semantisk interoperabilitet som bidrar till en informationsöverföring som fungerar bra inom och mellan vårdverksamheterna. More...

Trygg. Intelligent. Tillgänglig. Att vara bäst i världen - vad innebär det för dig, din familj, dina vänner och dina kollegor? Just nu tänkte jag på att Sverige har bestämt att vi skall vara bäst på e-Hälsa 2025. Och CGI i Sverige har bestämt att vi vill vara med och bidra. Vi vill det så mycket så att vi bygger ett helt nytt nationellt team av kollegor som drivs av samma tanke; att vara med och bidra till något viktigt, något som påverkar oss alla - mig, dig, våra barn och våra föräldrar. More...

Pages

Subscribe to RSS - blogs