Digitaliseringskommissionens slutbetänkande, som presenterades i höstas, hade rubriken ”för digitalisering i tiden ”. En bra målbild för Sverige då utvecklingen aldrig kommer att stanna av och hela samhället nu behöver anpassas till en ny tid där förändring är konstant, ”i tiden”. More...

Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi är inte längre en dröm utan i högsta grad en reell verklighet. Den främsta drivkraften för förändringarna involverar, som vi känner till, de ändrade klimatförhållandena och Paris-överenskommelsen More...

Att digitaliseringen ändrar spelreglerna inom alla branscher råder inte längre någon tvekan om. Och att den är både utmaning och möjliggörarare blev tydligt också när vi i veckan träffade kollegor inom finans- och försäkringsbranschen på StrategiTorget Bank & Försäkring. More...

Pages

Subscribe to RSS - blogs