Nils Thulin

Alla talar om Cyber Security men vad skall man göra?

Teknikutvecklingen och den digitala transformationen går blixtsnabbt men sättet vi attackeras genomgår också en utveckling, frågan man ställer sig är om man över huvud taget kan hålla jämna steg med alla farligheter på nätet.

Cyber Security är i grunden ett resonemang om hur motståndskraftiga vi kan vara mot ett angrepp och i skuggan av det så pratas det vitt och brett om all ny och spännande teknik som behövs för att vi skall kunna skydda oss.

Jag tycker dock att ämnet har fått en liten felaktig innebörd, för allt handlar i grunden om att ha kontroll och veta vad man håller på med. All säkerhet bygger på fyra basfunktioner, det är informationshantering, identitetshantering, logghantering samt grundläggande nätverkssäkerhet. Har man bra kontroll på detta så har man grunden för en robust säkerhetsstruktur. Tyvärr är det förvånansvärt många som inte gör det grundläggande säkerhetsarbetet, d.v.s., ha kontroll på sin utrustning, se till att göra alla nödvändiga uppdateringar och att ha en fungerande incident hantering, för detta krävs inga dyra och komplexa system.

Min uppmaning är att ”Tag kontrollen” och gör hemläxan först.

Blog moderation guidelines and term of use