Mattias Grönberg

Delningsekonomins goda ting är just … tre!

I början av ett nytt år är det ett bra läge att fundera över vägval och inriktning för det kommande året. Själv inspireras jag just nu av den snabbt växande delningsekonomin. Vi har äntligen fått upp ögonen för det smarta att öka nyttjandegraden av resurser som vi redan äger. Det finns (minst) tre perspektiv som gör delningsekonomin så intressant.

Digital teknik och plattformar kopplar ihop köpare och säljare utan mellanled för varor och tjänster på en stor och i princip obegränsad marknad. Airbnb har bara hundratalet anställda men hyr ut 1 miljon privatpersoners outnyttjade rum, lägenheter och bostäder.

SnappCar erbjuder möjligheten att hyra bil av en granne. Enligt uppgift ligger nyttjandegraden av våra bilar någonstans runt 8 %. Jag skänker själv en tanke till familjens bil som mest används till att resa till landet på helgerna, men står på en parkeringsplats med högre kvadratmeterpris per månad än vår lägenhet(!)

Hållbart och miljövänligt, efter euforin från Paris-mötet för en dryg månad sedan, vill vi alla hjälpa till med att nå 1,5 % -målet. Det finns mycket roligt man kan göra och spendera pengar på utan att öka koldioxid-utsläppen. Nämnda tjänster ovan är bara några förslag på hur du kan planera en semesterresa som långsiktigt kan bli både mer hållbar och miljövänlig.

Smart, de flesta människor vill göra en bra affär. I delningsekonomin kan jag tjäna en hacka på något som jag för tillfället inte utnyttjar. När vi ökar nyttjandegraden bidrar detta i sin tur till ökad effektivitet och produktivitet för såväl ”producent” och ”konsument”, vilket inte gör affären sämre.

Michael Spence* skriver väldigt intressant om delningsekonomin och menar att vi faktiskt inte behöver oroa oss för framtidens jobb. Vi människor har ständigt behov av nya tjänster, och ny kompetens behövs för att tillhandahålla, underhålla och serva kunder med dessa tjänster – även i den digitala åldern.

 

* DN, 14 jan 2016, Michel Spence, «De slumrande tillgångarnas makt»

Blog moderation guidelines and term of use