Kristian Kjellin

Ett nytt ekosystem för energi växer fram

Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi händer – här och nu. De ändrade klimatförhållandena gör sig påminda om och om igen, vilket gör att motivationen att driva förändring aldrig varit starkare.

I våra nya ekosystem för energiproduktion och distribution kommer energiflöden att vara dubbelriktade så korrekta prognoser kommer vara avgörande för att hantera den totala produktionen. Ledning och hantering av energisystem kommer överföras till lokala nivåer i samhället. Med nya reglerande krav och en allt snabbare teknikutveckling ökar komplexiteten ytterligare.

I rapporten Friktionsfri energi – Strategier för att navigera energibranschen genom den digitala övergången tittar vi närmare på hur energibranschen ska klara omställningen.

En av nycklarna till energiomställningen är alldeles klart snabba och anpassningsbara informationssystem. Att välja plattform för arbetet blir därför ett stort och på sikt avgörande beslut som påverkas och påverkar många faktorer. Plattformen för framtiden ska kunna hantera nya produkter och tjänster, men framför allt – vilket är den största utmaningen – nya affärsmodeller som vi inte sett tidigare.

Systemen måste klara att gamla roller ställs på huvudet. Konsumenterna blir ”prosumers” och marknaden kommer inte längre bestå av ett 40-tal parter, utan potentiellt involvera många miljoner ”marknadsparter”. Det är en spännande tid och vi kommer se många framväxande affärsmodeller och nya konkurrenter som man tidigare inte hade kunnat tänka sig, såsom Google, Apple och Tesla.

Årets upplaga av CGI Global Clients’ Insights, en årlig rapport där vi intervjuar kunder över hela världen om deras affärsutmaningar och förändringar, visar att digital transformation fortsatt har högsta prioritet för energiföretag under 2018.  På CGI hjälper vi kunderna med denna resa och i diskussionen kring vilka åtgärder de behöver vidta när energimarknaden förändras. Hör av dig till oss för att diskutera digital omvandling och strategier för energiomställning.

Blog moderation guidelines and term of use