Magnus Lagercrantz

Framtidens banklösningar frigör kraft för kundinnovation

Mer än hälften av företagen i den finansiella i sektorn i Norden planerar nu att outsourca mer, vilket är en högre andel än i andra branscher. Det slås fast i PA Consultings färska rapport, som nyligen presenterats i Computer Sweden.

Att outsourcingraden ökar hänger säkerligen delvis ihop med att bankerna varit ganska sena på bollen med att lägga ut sina it-system. Den andra drivkraften är den ökande konkurrensen från nischspelare, inte minst inom betalningar, som med sin snabbfothet kan ta ett grepp om kundkontakten och på ett enkelt sätt ge kunderna just det de behöver. Se bara på exempel som Paypal och svenska Klarna!

Jag menar att den ökande öppenheten för outsourcinglösningar är ett tecken på att bankerna börjar inse att de behöver lägga sin kraft på egen innovation för inte tappa kunderna. Ett sätt att göra det är att frigöra resurser och dela kostnader genom outsourcing av it. Det handlar då inte bara om stödsystem för exempelvis löne-, personal och ekonomisystem, utan glädjande nog nu också allt mer om viktiga transaktionssystem, nämligen bankens kärnsystem

PA Consultings rapport bekräftar att vi på CGI är på rätt väg med vår nya lösning Cloud Banking, som erbjuder just en kärnbankslösning på kran. När vi presenterade den i ett seminarium nyligen tillsammans med SAP och Applicon såg vi stort intresse från både små och stora spelare. Bankerna vill helt enkelt kunna släppa teknikfokuset för att öka kundfokuset och förändringstakten. Vi menar att de genom att välja en modern bankplattform som tjänst kan undvika höga initiala investeringar i teknik och infrastruktur till förmån för en förutsägbar kostnad per bankkund.

Nu tar vi återigen upp diskussionen om Framtidens banklösningar i ett nytt lunchseminarium på onsdag 25 maj. Välkommen!

Blog moderation guidelines and term of use