Torsten Bernström

Nya försvarssatsningar skapar stora behov av lösningar

Det är inte särskilt länge sedan man i media fick intrycket av att försvaret mest var en besvärlig kostnadspost för något som aldrig skulle komma till användning igen. Några år senare har försvaret klivit fram i rampljuset och tar plats. Hur blev det så och vilka behov skapar nysatsningarna inom försvaret?

Självklart har det säkerhetspolitiska världsläget spelat in i att försvarsfrågan seglat upp i förgrunden. Spänningen har ökat i Sveriges närområde och speciellt i regionen runt Östersjön. Det upplevs som en stark kontrast till den tid av avspänning som präglade tiden efter det Berlinmurens fall och det kalla krigets slut.

Försvarsberedningen lyfter nu i sin rapport att avvecklingen av totalförsvaret kan ha gått lite väl långt och att en rejäl återuppbyggnad är nödvändig om samhället skall kunna komma upp på en försvarbar nivå av beredskap och uthållighet. Det kommer enligt rapporten att krävas en hel del resurser och kosta på att bygga upp såväl det militära som det civila försvaret.

Men att stora delar av totalförsvaret behöver byggas upp från grunden behöver inte vara negativt. När det gäller säker kommunikation, utveckling av ledningsstrukturer och bearbetning av stora datamängder i syfte att skapa gemensam lägesbild har det hänt väldigt mycket de senaste 20 åren. Här finns stora möjligheter att skapa en robust, säker och effektiv ledningsstruktur – nyttjandes ny teknologi.

Vi ska komma ihåg att internet, som vi känner det, inte fanns när det kalla kriget klingade av. De finns de som hävdar att de säkerhetspolitiska spänningarna egentligen aldrig försvann – de bara tog sig nya former och att vi idag har ett mer svåröverblickbart läge där strategiska drag och motdrag även flyttat in på en nya arena, det som brukar kallas cyber eller cybersäkerhet.

Så vad gör vi på CGI? CGI har alltid varit en stor leverantör inom området försvar och säkerhet – både internationellt och till det svenska totalförsvaret ända sedan Försvarsdata införlivades i dåvarande WM-data. Vi har kompetensen, vilket märks genom alla uppdrag som läggs på CGI från Försvarsmakten, FMV och övriga försvarsmyndigheter.

En fråga som allt fortare kommit upp de senaste månaderna är; kommer Försvaret att bli en viktig valfråga? Min gissning är att vi kommer att få se ett mycket större fokus på försvarsfrågor i det kommande valet än på länge.  Jag tror att alla som har insyn i försvaret och de investeringsbehov som finns, hoppas på att alla rimliga investeringar görs. Som vi brukar säga; vi har inget val - annars kanske vi inte får ha några val.

Blog moderation guidelines and term of use