Nils Thulin

Reflektioner från Dagens Industris konferens om IT och Informationssäkerhet

Både politiker och representanter från statliga kontrollorgan målar upp en Cyber-bild där det händer mycket attacker samtidigt som svenska myndigheter inte tagit Cyber-säkerhetsarbetet på allvar, mycket handlar om att ta strategiskt ansvar på ledningsnivå, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Det är dags att ta nästa steg i arbetet med att jobba förebyggande med säkerhet, det är också den bilden vi på CGI delar. Vi har idag ett otroligt tryck på våra tjänster och kompetenser, det kan vara svårt att få tag på rätt resurser om något händer, det är därför ännu viktigare än tidigare att jobba förebyggande.

John Proctor

John Proctor VP Cyber Security framförde att vikten av att göra säkerhetsarbetet till en möjliggörare och inte en kostnad. Skall man summera eventet och dra några slutsatser så borde vi arbeta mer med planer kopplade till ekonomiska mål, dessa måste vara förankrade på ledningsnivå.

//Nils Thulin

Blog moderation guidelines and term of use