Magnus Lagercrantz

Snart pratar vi inte längre om Fintech, då är allting Fintech

När storbanken går upp på scen i Almedalen präglas budskapet av förtroendeskapande, eller egentligen bristen på förtroende, i relationen med kunden. Det finns en självinsikt, men man famlar efter det rätta receptet för att komma tillrätta med problemet och man tar exempel som upplevs som självklarheter. Den djupa förståelsen för magnituden av den digitala transformationen lyser med sin frånvaro. 

Det är bra att man involverar kunden i förändringsarbetet men i grunden måste innovation komma inifrån. Om kunden fått frågan hur hen skulle använda mobilen för sina bankaffärer innan smartphone fanns, hur värdefullt vore det svaret för banken? Om banken ska behålla "ägandet" av kundrelationen måste betydligt mer kraftfulla tag till i omstöpningen av storbanken.

I en uppfriskande paneldiskussion med Nordeas nya VD, Casper von Koskull, Nasdaqs svenske VD, Lauri Rosendahl och digitaliseringsgurun Darja Isaksson tändes emellertid ett hopp om framtiden. Kanske det finns det en bank som börjat vakna? Jag tror att Casper menar allvar när han säger att de nu gör om banken, från kultur, kunskap och organisation till helt nya och färre kärnsystem. Det är en avgörande insikt att det inte löser några problem att bara byta IT-systemen!

Digitaliseringen beskrevs som en välsignelse för kunden där tråkiga bankupplevelser kan rationaliseras bort. Även den skeptiska Darja ser stora framsteg det senaste året och känner en framtidstro.

Nordnets VD Håkan Nyberg tror att storbankens dominans skapades när hela lönehanteringen digitaliserades och att den höga lönsamheten finns tack vare Nordens relativa välfärd.

Men finns banken kvar om 10 år? Ja - men kanske inte som vi känner den idag. ”De som klarar förändringen och tar in Fintech som en del av banken kommer att finnas kvar”, säger Casper von Koskull. ”Om fem år kommer vi inte att prata om Fintech. Då är allt Fintech.”

Blog moderation guidelines and term of use