Lars Axell

Vård och omsorg som vi vill ha den. Genom hela livet.

Trygg. Intelligent. Tillgänglig.

Att vara bäst i världen - vad innebär det för dig, din familj, dina vänner och dina kollegor? Just nu tänkte jag på att Sverige har bestämt att vi skall vara bäst på e-Hälsa 2025. Och CGI i Sverige har bestämt att vi vill vara med och bidra. Vi vill det så mycket så att vi bygger ett helt nytt nationellt team av kollegor som drivs av samma tanke; att vara med och bidra till något viktigt, något som påverkar oss alla - mig, dig, våra barn och våra föräldrar.

Ensam är stark säger man ibland, men tillsammans är vi starkare. CGI uppstod från en dröm. En dröm att skapa en miljö där vi trivs med att arbeta tillsammans och där vi som ägare kan bidra till att bygga ett företag som vi kan vara stolta över. Denna dröm låg till grund när CGI som företag bildades av dess grundare och idag är den högst närvarande hos alla anställda och är själva dna:t i vad vi gör.

Vi har också en dröm för hälso- och sjukvården i Sverige och på samma sätt vill vi vara med och skapa en värld, ett land och en vardag där vi kan känna oss trygga, och uppleva en vård när vi behöver den som är tillgänglig och intelligent.

Vi tror på ordet tillsammans och vi känner ett ansvar att bidra med vår expertis, kompetens, erfarenhet och förmågor för att ta oss mot målet att bli bäst på e-Hälsa.

Vi tror att vi behöver skapa en större trygghet för alla - en vård som finns där när jag behöver den, och en vård som låter mig vara en del av lösningen och som stöttar mig i att själv ta mitt ansvar och genom kunskap och insikter förebygga och leva ett bättre liv.

Jag som kroniker vill använda lösningar som förenklar mitt liv och som ger mig stöd i vardagen och inte bara består av något enstaka samtal med en läkare. Jag vill använda innovativa verktyg som ger mig den informationen jag behöver och som ger mig möjlighet att få stöd och hjälp av till exempel andra kroniker. Jag vill som barn till åldrade föräldrar känna mig trygg att deras vardag är så bra den kan vara. Jag vill se mer välfärdsteknologi som gör livet enklare för min 80-åriga mor och som ger henne bättre livskvalité och möjlighet att hålla sig så frisk det är möjligt.

Vi tror att möjligheterna med digitalisering och teknikutvecklingen är en del av svaret att ge oss bättre liv och mening men vi vet att det krävs så mycket mer. Det krävs människor som är beredda att genomgå en förändring, det krävs mod och vilja från beslutsfattare att fatta beslut och genomdriva förändringsarbeten som tar tillvara människors erfarenheter och idéer och där vi involverar alla intressenter och berörda för att tillsammans bygga något bra för framtiden.

Det krävs både ledarskap och i många fall förändrade attityder och en vilja att prova nya tillvägagångsätt. CGI vill vara med och bidra till en vård och omsorg som vi vill ha den genom hela livet. Det krävs även ett större ansvarstagande och utveckling av gemensamma fundament som t.ex. informationsstrukturer och begrepp så att vi kan dela information och värna din och min integritet och erbjuda en vård som bygger på högsta möjliga patientsäkerhet. Kom förbi på Vitalis och ge din bild av hur du ser på att vara världsbäst och vad det betyder för dig och dina nära och kära.

Blog moderation guidelines and term of use