SAP

Skapa framgång med smarta SAP-lösningar 

SAP är så mycket mer än teknik. Innovation, värdeskapande och leverans är vad ett sådant system banar väg för med rätt lösningar. Det är viktigt, i en tid då effektiva affärsprocesser ökar i betydelse i takt med ökad konkurrens.
Vi hjälper er att skapa SAP-lösningar som gör att ni når era mål. Vi är specialiserade på SAP och har stor erfarenhet av att hjälpa företag i alla typer av branscher. Vi strömlinjeformar processer för er verksamhet och skapar flexibilitet och mobilitet i alla led. Vi kombinerar SAP med våra egna IP-lösningar för att skapa största möjliga kundnytta.
Genom att arbeta med en blandning av lokal kompetens och internationell kapacitet, så kallad blended sourcing, kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tjänster och lösningar.

Det vi erbjuder

• Application Management
• Business intelligence
• Cloudtjänster  
• Enterprise Asset Management

• Enterprise Mobility
• Field Service
• Governance, Risk och Compliance
• HANA och Big Data
• Human Resource Management
• Drift och Infrastruktur Management
• Identitets- och accesshantering
• Mass Data Billing (alt faktureringstjänster)
• Migreringstjänster
• Mobile Warehouse Management
• Perfect Plant (Tillverkning)
• Fastigheter
• Shared Service Center
Supply Chain Management (SCM)
• Testtjänster
• Transportation Management 

Vår erfarenhet och expertis

Vi är ledande leverantör av SAP-tjänster och en internationell partner till SAP.
Vi har över 4 000 SAP-konsulter och har genomfört mer än 2 000 SAP-baserade införanden runt om i världen.
Vi har över 600 kunder och drygt 750 000 användare
Vi är certifierade för SAP:s Hosting Service, SAP:s Application Management Service och har CMMI Global Level 3 (Capability Maturity Model Integration).