Business Process Services - HR-Processen, offentlig sektor

Offentlig sektor: Heroma - Det heltäckande personal- och lönesystemet

Heroma är Sveriges enda heltäckande personal- och lönesystem som är helt utvecklat i Sverige och anpassat till svensk kultur, lagar och arbetsmarknadens avtal. CGI har i en långsiktig satsning byggt en lösning på en modern arkitektur som ger låga kostnader och hög effektivitet hos kunderna. Detta har gjort Heroma till det snabbast växande personalsystemet.

I Heroma kan kunderna hantera alla aspekter och behov kring sina anställda. Genom ett starkt fokus på självservice, både för anställd och chef, skapas effektiva processer, korrekta underlag och ständig tillgång till aktuell information. Appar ökar tillgängligheten för hela organisationen och snabbar upp processerna ytterligare.

Heroma – Ett system, en arkitektur, en leverantör

Som kund väljer ni själva vilka delar som är intressanta och ni behöver aldrig kompromissa kring integrationer mellan personalprocesserna.

I Heroma finns delmoduler för:

 • Lön och personal, Statistik, Årsrutiner och Förtroendemannarutin
 • Rekrytering, Anställning, Lönerevision och LAS
 • Schema/bemanning, Önskeschema, Flex och arbetstidsmodeller
 • SMS-bemanning, Bemanningscenter
 • Utvecklingssamtal, Målstyrning, Prestation och Kursadministration
 • Rehab och tidiga insatser, Arbetsskada och uppföljning

En lösning, en arkitektur

Genom att Heroma är en lösning som utvecklas av en leverantör:

 • slipper ni som kund ta kostnader för flera olika arkitekturer
 • slipper ni problematik kring samverkan mellan flera intressenter
 • behöver ni inte göra några kompromisser mellan olika applikationer
 • hanteras behörighet, säkerhet och loggning på ett och samma sätt
 • får ni tydliga gränssnitt för integration med andra verksamhetssystem för samlad information oavsett personalprocess

Tjänsteleveranser

Leveransformer

CGI erbjuder olika nivåer av driftstöd beroende på vad som passar er bäst. Vårt erbjudande sträcker sig från full lokaldrift och fjärrstöd till en ren molntjänst där alla aspekter av drift, hårdvara och mjukvara hanteras av CGI.

HR-partner

På CGI har vi en bred erfarenhet av att hjälpa våra kunder med alla aspekter av personalhantering:

 • Processutveckling – Översyn och anpassning av kundens processer till beprövade och fungerande modeller
 • Systemförvaltning – Stöd i kundens arbete med att förvalta och utveckla användandet av Heroma
 • Löneservice – CGI kan ta över eller stödja kundens personalprocesser, t.ex. pension och lön

Delmoduler i Heroma

Som kund väljer ni själva vilka moduler som skall aktiveras i leveransen och ni betalar aldrig mer än för önskad nytta och effekt. Genom integrationsplattformen kan samverkan ske med andra applikationer som stödjer enskilda processer inom personalhanteringen.

Delmodul Område Bas/Option
Behörighet/åtkomst/loggning Lön Bas
Rapportgenerator/Visualiseringsplattform Lön Bas
Gemensamma regelverk och styrningar inklusive best practise inom verksamhetsområdet Lön Bas
Integrationsplattform Lön Option
Självservice för chefer och anställda HR Bas
Mobilitet och tillgänglighet HR Bas
Löneadministration HR Option
Avvikelsehantering HR Option
Förtroendevalda och nämndhantering HR Option
Resehantering HR Option
Organisations- och anställningshantering HR Option
LAS-hantering HR Option
Förmånshantering med portal HR Option
Lönesättning och löneanalys HR Option
Rekrytering och personalförsörjning HR Option
Mål och utveckling HR Option
Kompetens och behörighet HR Option
Lärarlegitimation HR Option
Kursadministration HR Option
Schema och bemanning Tid Option
Flex och tidsregistrering Tid Option
Individuell schemaplanering Tid Option
Vikariehantering (SMS-bokning och Bemanningscenter) Tid Option
Rehab och tidiga insatser SAM Option
Arbetsskada och risk SAM Option
Enkät och medarbetarundersökningar SAM Option
Strategisk arbetsmiljö SAM Option