WinSure

Håll koll på kunder och försäkringar

Försäkringsadministration är en komplicerad verksamhet med många parametrar att ta hänsyn till. Detta ställer stora krav på ett flexibelt och skalbart IT-stöd. I sin strävan efter kostnadseffektivitet söker företag standardiserade lösningar, som enkelt kan vidareutvecklas i takt med affärsutvecklingen.

CGI erbjuder ett komplett system för effektiv administration av sak-, skade-, hälso-, grupp- och företagsförsäkringar. WinSure är en etablerad plattform som rationaliserar hanteringen av kunder, avtal, premier, skador, förnyelser och provisioner med mera. Med hjälp av en kraftfull produktmotor kan ni själva bygga om och förändra tabeller, eller skapa och implementera nya produkter. Systemet levereras som en tjänst där både drift och förvaltning ingår.

WinSure hjälper er att:

- Hantera olika typer av försäkringar.

WinSure hanterar traditionell sakförsäkring och gruppförsäkringar (hem, villa, fordon, sjukdom, olycksfall med mera). Systemet hanterar även KOFF (traditionell företagsförsäkring, egendoms-, ansvars- och avbrottsförsäkring som kan utökas med olika tilläggsförsäkringar). För gruppförsäkringar finns smidiga rutiner för att hålla reda på huvudavtal och individuella tillägg. Systemet är produktneutralt och kan användas för andra typer av försäkringar.

- Effektivisera arbetsflödet.

Försäkringsrutinerna behandlar olika typer av information beroende på vilken försäkringsprodukt som valts. Systemet hanterar alla de faser en försäkring går igenom – som offert, nyteckning, ändring, annullering, återupplivning och förnyelse. För att förenkla administrationen vid registrering av offerter finns möjlighet att kopiera en existerande försäkring.  Historik skapas av alla ändringar i ett försäkringsavtal och ni kan se tidigare versioner.

- Smidigt hantera intern och extern kommunikation.

WinSure har möjlighet att hantera olika versioner av brev och mallar för utskrifter. Plattformen innehåller dessutom ett arkiv för all utdata som genereras, så att tidigare utskrivna dokument kan plockas fram för visning på skärmen eller för att skrivas ut/skickas på nytt. WinSure har också färdiga gränssnitt för datautbyte med andra system, såväl internt som externt med exempelvis post- och bankgiro, SPAR, andra försäkringsbolag, centrala bilregistret eller skattemyndigheten.

Erfarenhet och expertis

Ett urval av funktioner i WinSure:

  • Försäkringsadministration
  • Dynamisk produktmotor
  • Skadehantering
  • Ombudshantering med provisionsberäkning
  • Ekonomifunktioner – reskontra med in- och utbetalning
  • Tjänstefunktioner för kundwebb
  • Gruppavtal
  • Statistik och rapporter
  • Utdataplattform
  • Gränssnitt mot interna och externa system