Vi vet vad medborgarna behöver i framtiden. Vet du?

CGI:s nordiska medborgarundersökning

I regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en enklare vardag för medborgarna en av målsättningarna. En annan målsättning är en ökad insyn och delaktighet. Dessa mål ska bland annat uppnås genom att digitala tjänster utformas som är anpassade efter användarnas behov. Men hur säkerställer man att tjänster är utformade efter framtidens behov, där den nya generationen har en helt annan vana av internet än den äldre delen av befolkningen?

Som ett steg mot ökad förståelse för den nya generationen har CGI, Sveriges ledande IT-tjänsteföretag, i samarbete med undersökningsföretaget TNS SIFO, genomfört en nordisk medborgarundersökning. Syftet med undersökningen har varit att få information om unga medborgares användning av och attityd till digitala tjänster, idag och i framtiden, samt att undersöka medborgarnas inställning i frågor om säkerhet, integritet och medborgar-engagemang. Undersökningen syftar till att ge organisationer inom offentlig sektor nyttig information som kan vara till hjälp i utvecklingen av verksamheten.

Beställ rapport

2 000 personer i åldern 16-30 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland har tillfrågats om sina förväntningar på, och behov av, digitala tjänster inom offentlig sektor. TNS Sifo, Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag, har genomfört undersökningen via webbenkäter med representativa paneler i respektive land. Resultaten presenteras i form av en rapport i pdf-format. Ladda ner rapporten här.

För mer information kontakta Alexandra Kärnlund, PR-och kommunikationsansvarig CGI Sverige: alexandra.karnlund@cgi.com
+46 (0)8 671 0662