Digital transformation för att uppfylla kunders och medborgares krav

Varje år träffar CGI företags- och IT-ledare för att ta del av deras perspektiv på trender som påverkar deras organisationer och vad detta innebär för deras verksamhet.

Under 2017 pratade vi med fler än 1 300 ledare i 10 branscher och 17 länder. Resultatet blev CGI Client Global Insights som visar på en ännu större brådska för våra kunder att förändras för att uppfylla sina kunders och medborgares digitala krav. Den här brådskan genomsyrar de största globala trenderna, affärs- och IT-prioriteringarna vi identifierade – och det är uppenbart att den intensifieras.

Ta del av resultaten

Välkommen att få veta mer om 2017 års CGI Global Insights-rapport och hur vi hjälper våra kunder på deras digitala resa. Kontakta oss så ordnar vi ett personligt möte för att diskutera resultaten nedan.

 1. Att bli digitala organisationer för att uppfylla kunders/medborgares ökande förväntningar
 2. Allt större hot och risker ökar kraven på IT-säkerhet
 3. Nya regelverk och högre krav på efterlevnad och rapportering

När det gäller de fjärde och femte största trenderna finns det en markant skillnad mellan kommersiella och statliga organisationer.

De största kommersiella trenderna

4. Ökande användning av digitala tekniker
5. Växande samarbete och interoperabilitet

De största statliga trenderna

4. Kostnadspress sänker förändringstakten
5. Ökad användning av offentligt och privat moln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insikterna visar att affärs-och IT-ledare tänker lika när det gäller prioriteringen av digital omvandling för att uppfylla kunders och medborgares förväntningar.

Största affärsprioriteringarna

 1. Bli en digital organisation för att uppfylla kunders/medborgares förväntningar
 2. Använda analys för att optimera verksamheten
 3. Bemöta ökande cyberrisk
 4. Modernisera verksamheten
 5. Öka samarbete och interoperabilitet

Största IT-prioriteringarna

 1. Bli en digital organisation för att uppfylla kunders/medborgares förväntningar
 2. Modernisera verksamheten
 3. Använda analys för att optimera verksamheten
 4. Implementera nya leveransmodeller/agilitet
 5. Bemöta växande cyberrisker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur organisatorisk synvinkel

Ledare använder en rad organisatoriska modeller för att driva på digital transformation. Vissa utvecklar digitala funktioner på CxO-nivå och andra bildar digitala team inom ramen för verksamheten eller inom ramen för CIO-organisationen. 62 procent av ledarna anser att en separat innovationsgrupp är mycket viktig för att ta fram differentierade produkter och tjänster medan 38 procent föredrar innovation på gräsrotsnivå.

Viktiga hinder

De ledare vi har intervjuat vill ha större smidighet för att driva på den digitala transformationen – inte bara i IT-projekt utan även i den övriga verksamheten. De tar upp följande som viktiga utmaningar för att genomföra en strategi för digital transformation:

 1. Kultur, kompetens eller medarbetares digitala utmaningar
 2. Förändringen sinkas av begränsningar i teknologi och smidighet
 3. Budget- eller finansieringsproblem
 4. Ökande cyberrisker och/eller cyberinitiativ
 5. Användning av analys för att optimera verksamheten

Ur branschernas synvinkel

Organisationer i olika branscher utvecklas i olika takt och prioriterar sin digitala omvandling med sina egna unika kartor. Många branscher rapporterar en dramatisk ökning av sin digitala transformation och förändringstakt. I våra branschfokuserade rapporter utforskar vi förändringens takt och omfattning per bransch.