Communications

CGI möjliggör nya affärsmodeller

IP-tekniken har intensifierat konkurrensen till helt nya nivåer, allt mer är applikationer och det har blivit lättare att komma in på marknaden. I och med detta måste kommunikationstjänsteleverantörer förändra sig och sina affärsmodeller.

För att gynnas av den här marknadsförändringen hjälper CGI kommunikationstjänsteleverantörer att lyckas bli nästa generations leverantörer genom att sänka kostnader och samtidigt möjliggöra ökade intäkter genom snabb introduktion och anpassning av tjänsteportföljen. Genom vår verksamhetsmodell för kvalitetssäkring och kundtillfredsställelse ser vi till att kundens transformation sker genom branschledande projektleverans, i tid och inom budget.

Vår erfarenhet och expertis

  • Partner till 6 av de 10 största globala telekommunikationsleverantörerna
  • Över 30 års omfattande erfarenhet av telekom genom samarbete med de ledande CSP:erna i USA, Kanada, Europa och Australien.
  • Leverans och support av två Maskin-till-Maskin (M2M) och Internet of Things (IoT) connectivity-plattformar till stora IoT-leverantörer.
  • Support till flertalet stora kommunikationstjänsteleverantörer med konvergerande rating, lösningar och tjänster för fakturering och orderhantering.

Klicka här för att läsa mer om Communications på vår globala webbplats