Company overview - Visste du att...?

CGI har skapat samhällskritiska lösningar inom många branscher och områden - visste du att…?

Table
  Visste du att… 4 av de 5 världsledande aktörerna inom flygsektorn och 5 av de 10 mest trafikerade flygplatserna i Europa använder våra IT-lösningar? Läs mer
 
  Visste du att… Det är vi som ligger bakom eFrikort, som automatiserar och digitaliserar högkostnadsskyddet i landstingen? Läs mer
 
  Visste du att… Information från över 1 000 000 elmätare hanteras av vårt kund-informationssystem som används energi-, VA- och miljötjänstebranschen i Sverige? Läs mer
 
  Visste du att… Vi möjliggör trådlös kommunikation i världens största underjordsgruva för järnmalm, som stöttar gruvautomation och fjärrlastning, på mer än 40 mil väg under jord? Läs mer

  Visste du att… Svenska tjänstepensioner till ett värde av ca 2 000 miljoner kronor betalas ut varje månad med hjälp av våra system? Läs mer
 
  Visste du att… Våra lösningar används av fler än 1 000 organisationer inom hälso- och sjukvård, som tillsammans hjälper över 195 miljoner människor över hela världen? Läs mer
 
  Visste du att… Inom vården får över 80 miljoner vårdtagare i Europa och USA sin information från portaler som vi har utvecklat? Läs mer
 
  Visste du att... Vårt flygunderhållssystem Fenix hjälper till att effektivisera underhållsarbetet och säkerställa flygsäkerheten för Flygvapnets Gripen-plan, helikoptrar och obemannade luftfarkoster (UAV)? Läs mer
 
  Visste du att... Vi producerar var fjärde elektronisk faktura som skickas till privatpersoner i Sverige? Läs mer
 
  Visste du att... Vi har designat och byggt 11 av de 17 centrala energimarknadssystemen som finns i världen idag? Läs mer
 
  Visste du att... Vår eID-tjänst används för inloggningar och underskrifter till Skatteverkets e-tjänster, bland annat e-deklaration? Läs mer
 
  Visste du att... Vi har levererat system för vädersatellitdata till nytta för 3 miljarder medborgare runt om i världen? Läs mer
 
  Visste du att... Våra system hanterar runt en miljon svenska löner varje månad? Läs mer
 
  Visste du att... Vi levererar hela affärsprocesser för kort- och banktjänster - med fler än 1,2 miljarder bensinkortstransaktioner årligen? Läs mer
 
  Visste du att... Vi hjälper drygt 250 av Sveriges kommuner och över 100 myndigheter med olika typer av IT-tjänster? Läs mer
 
  Visste du att… Vi förvaltar och utvecklar de system som hanterar massbetalningar mellan alla banker i Sverige och genomför 40 % av utlandsbetalningarna i världen? Läs mer