Cyber security

Säkerhet som täcker era behov

Säkerhet inom IT och information är långt mer än en teknisk fråga. Myndigheter och företag har krav på sig att förstå och göra något åt de risker som finns. Allmänhet och kunder vill vara säkra på att IT-tjänsterna de använder är säkra. Samtidigt kommer dagligen rapporter om virusattacker. Varumärken och trovärdighet kan på ett ögonblick lida svåra skador.

För myndigheter finns inga felmarginaler vad gäller säkerhet och näringslivet måste hitta en godtagbar balans mellan risk, kostnader och vinstkrav. Både myndigheter och företag behöver en IT-partner som kan stödja dem i deras säkerhetsarbete och när det behövs, agera snabbt.

En partner att lita på

IT- och informationssäkerhet är en viktig del av vårt erbjudande. Vi har i över 35 år skapat trygga system åt våra kunder. Det gäller allt från komplexa lösningar som svarar upp mot regelverk, till säker IT-arkitektur.

Vi arbetar med ledande företag i olika branscher och med olika myndigheter i Sverige, och även i USA, Kanada och andra länder i Europa. Vi förstår säkerhetsfrågor ur flera perspektiv: tekniskt, affärsmässigt och juridiskt. Vi har överblick över hot som finns både globalt och lokalt i offentlig såväl som i privat verksamhet.

Vi kartlägger och analyserar risker för att hitta rätt säkerhetsnivå för er. Våra tjänster sträcker sig över hela säkerhetsområdet: från rådgivning och säkerhetsdesign till leverans och drift av säkerhetsfunktioner. Vi har kompetens inom compliance och governance, riskhantering, skydd av infrastruktur med mera. Vi erbjuder också olika identitets- och accesslösningar, mobila säkerhets lösningar samt säkerhetslösningar kopplade till molntjänster.

Vi satsar mycket på att ha de senaste och nödvändiga kunskaperna och arbetar nära olika expertgrupper och organisationer som är specialiserade på säkerhetsfrågor. Vi är en av de få leverantörer i världen som har tre ackrediterade Security Centers: i Kanada, USA och Storbritannien.

Vi kan hjälpa er att hitta rätt säkerhetsnivå så att ni tryggt kan fokusera på er kärnverksamhet.

Erfarenhet och expertis

  • Vi införde en ny, effektiv eID-infrastruktur åt svenska polisen som ökar tillgängligheten och ger besparingar.
  • Vi hjälpte SAS med en lösning som gör det lättare för 30 000 personer att med god säkerhet komma åt interna applikationer.
  • Vi drev ASF-projektet som gav ökad access till Apotekets data åt partners (läkare, landsting) och åt kunder som vill se sina recept online och beställa varor över nätet. Samtidigt förbättrades  informationssäkerheten. 
  • Vi är partner med kanadensiska betalorganisationen Canadian Payments Association, som överser transaktioner på drygt 1 biljon (1000 miljarder) kronor om dagen
  • Våra experter hjälper till att skydda militära nätverk och känslig information hos företag mot 43 miljoner attackincidenter per dag
  • Vi ansvarar för folkräkningsprogrammet i Storbritannien (2011) som omfattar 60 miljoner invånare.
  • Vi har installerat over 9000 biometri-system och annan utrustning hos över 100 företag och andra platser

Klicka här för att läsa mer om CGI:s erbjudande inom säkerhet

Klicka här för att läsa mer om Cyber security på vår globala webbplats