CGI expert
Thomas Wallenfeldt

Thomas Wallenfeldt

Advisor, BI och analys inom hälso- och sjukvård

+46 (0)31 7514420

Send me an email

Thomas har stor erfarenhet av att agera advisor inom data&analys, styrning/uppföljning och datadrivet beslutsfattande, särskilt inom hälso- och sjukvård. Det som driver Thomas är att förse beslutsfattare inom hälsa och sjukvård med möjlighet att se hela bilden och att simulera de sannolika följderna av förändringar i hälso- och sjukvårdssystemen för att fatta strategiska beslut om hur resurserna skall fördelas effektivt. Thomas medverkar även i forskningsprojekt kring AI, machine learning, advanced analytics inom hälsa- och sjukvård.