CGI Cloud Banking

Den nya affärsmodellen för morgondagens bank

För att åstadkomma fortsatt lönsam tillväxt står en bank idag primärt inför två stora utmaningar. Att ligga steget före konkurrenter och möta konkurrens från nya utmanare och samtidigt möta kundernas förändrade beteende och ökade krav på en mer tillgänglig och personligt anpassad bank. För att lyckas med detta krävs en affärsmodell som svarar på båda dessa utmaningar och tillgodoser kravet på ökad effektivitet ur både ett internt och externt perspektiv.

CGI Cloud Banking är en Core Banking-lösning framtagen för att ge banker tillgång till den flexibla och snabbfotade affärsmodell som affärsutvecklare i finanssektorn länge efterfrågat för att möta marknadens ökade konkurrens och samtidigt tillgodose kundernas förändrade kravbild.

Det vi erbjuder

CGI Cloud Banking är en komplett tjänstebaserad Core Banking-plattform som innehåller en banks alla grundfunktioner för att låna, spara och betala. Tjänsten är den första helt molnbaserade banklösningen på den svenska marknaden och innebär att man undviker investeringar i teknik och infrastruktur till förmån för en skalbar, transparent och förutsägbar kostnad per bankkund.

Detta ger banker ökade konkurrensmässiga fördelar genom att frigöra innovationskraft till att utveckla kundupplevelsen samt möjligheten att snabbare ta fram nya tjänster och produkter till marknaden. Samtidigt slipper man teknikfokus internt och kan istället arbeta på en standardiserad plattform vilket möjliggör effektivisering av processer och förenklade rutiner för regeluppfyllnad och rapportering.

Tjänsten är ett strategiskt samarbete mellan CGI, SAP och Applicon och bygger på världsledande lösningar anpassade för den svenska marknaden med färdiga kopplingar till samtliga svenska betalsystem.

Varför CGI Cloud Banking?

  • Sveriges första molnbaserade Core Banking-lösning
  • Transparent och förutsägbar kostnadsmodell
  • Ökade konkurrenskraft och Time-to-market
  • Enkelt att lägga till nya tjänster och funktioner
  • Utvecklad för den svenska marknaden med färdiga kopplingar till samtliga betalsystem
  • En beprövad lösning byggd på världsledande teknologi