Insurance

Digital transformation är nyckeln till ökad kundupplevelse och sänkta kostnader inom försäkring

Trots ekonomisk osäkerhet, ökad konkurrens, prispress och skärpta regelverkskrav lyckas många ledande försäkringsbolag både växa och generera vinster. En nyckel till framgång är nya tekniska lösningar – något som vi på CGI hjälper våra kunder med.

Vi arbetar med liv-, pensions- och sakförsäkringsbolag över hela världen. Våra lösningar leder till ökad produktivitet och minskade kostnader och bäddar för långsiktig tillväxt och framgång i ett läge då marknader och teknik snabbt förändras.

Här är några de viktigaste trenderna inom försäkring:

  • Strategisk digital innovation (mobilitet och kundupplevelse)
  • Cyber Security
  • BI, Big Data och effektiv analys samt riskhantering
  • Modernisering av kärnsystemen
  • Ökad användning av molntjänster

Effektivitet och produktivitet är A och O, men innovation och transformation är lika avgörande framgångsfaktorer. Vi investerar i teknik som svarar på marknadstrenderna. Exempelvis är kundupplevelsen redan idag mycket viktig, i morgon kommer den att vara avgörande. Ett partnerskap med CGI ger er goda förutsättningar för att möta framtidens krav.

För att hjälpa våra kunder att lyckas erbjuder vi heltäckande tjänster, däribland konsulttjänster på strategisk och operativ nivå, outsourcing av affärsprocesser och infrastruktur och systemintegration. Vi har även mjukvarulösningar för administration av sak-, skade-, hälso-, grupp- och företagsförsäkringar samt stöd för underwriting och lösningar inom mobilitet och kundupplevelse.

I oss får ni en partner med flera decenniers erfarenhet och nöjda kunder, hela spektret av tjänster och lösningar, en global leveransmodell och vårt engagemang: att alltid stäva efter bästa kvalitet och service.

Klicka här för att läsa mer om vårt Insurance på vår globala webbplats