Retail Banking

Innovation är nyckeln till framgång och sänkta kostnader

Trots ekonomisk osäkerhet, ökad konkurrens, prispress och skärpta regelverkskrav lyckas många ledande banker och finansbolag både växa och generera vinster. En nyckel till framgång är nya tekniska lösningar – något som vi på CGI hjälper våra kunder med.

Vi arbetar med både stora och mindre banker, finansbolag och finansiella institutioner över hela världen. Våra lösningar leder till ökad produktivitet och minskade kostnader och bäddar för långsiktig tillväxt och framgång i ett läge då marknader och teknik snabbt förändras.

Här är några de viktigaste trenderna inom retail banking:

  • Strategisk digital innovation (mobilitet och kundupplevelse)
  • Framtida betalformer
  • Big Data och analys
  • Modernisering av kärnbankverksamheten
  • Säkerhet och riskhantering


Effektivitet och produktivitet är A och O, men innovation och transformation är lika avgörande framgångsfaktorer. Vi investerar i teknik som svarar på marknadstrenderna. Exempelvis är kundupplevelsen redan idag mycket viktig, i morgon kommer den vara avgörande. Ett partnerskap med CGI ger er goda förutsättningar att möta framtidens krav.

För att hjälpa våra kunder att lyckas erbjuder vi heltäckande tjänster, däribland konsulttjänster på strategisk och operativ nivå, outsourcing av affärsprocesser och infrastruktur och systemintegration. Vi har över 20 mjukvarulösningar inom retail banking, bl a inom  kort- och betalområdet, kreditrisk och inom mobilitet och kundupplevelse. Dessutom kan vi erbjuda CGI Cloud Banking, den första moderna, molnbaserade banklösningen på den svenska marknaden.

I oss får ni en partner med flera decenniers erfarenhet och nöjda kunder, hela spektret av tjänster och lösningar, en global leveransmodell och vårt engagemang: att alltid stäva efter bästa kvalitet och service.