Treasury & Asset Management - TWIN

Öka kontrollen över finanserna

Dagens snabba och globala affärsklimat kräver finansiella system som vidareutvecklas i takt med nya behov och som kan ge omedelbar och aktuell överblick av ett företags ekonomiska läge.
Vårt system TWIN svarar upp mot detta och är Nordens marknadsledande verktyg för Treasury och Asset Management. Det används av över 160 företag, däribland Investor, SSAB och Fortum. 
TWIN är ett heltäckande finansiellt system för olika typer av marknader och aktiviteter. Det hanterar finansiella standardinstrument samtidigt som det ger ökad säkerhet, spårbarhet och kvalitet i registrering och bokföring, inte bara internt utan även i kommunikationen med dotterföretag och externa parter. Det ger stöd åt och länkar samman front office, middle office och back office med huvudboken.
Systemet hanterar kreditmarknadsinstrument på euromarknaden och även kredit-, likviditets- valuta-, ränte- och kursrisker. Det kan användas för handel med räntebärande instrument, valutarelaterade instrument, råvarurelaterade instrument och aktier.
Vi började utveckla mjukvaruprogram för revision och bokföring redan på 1980-talet. Den första TWIN-versionen kom 1994 och har sedan dess kontinuerligt uppgraderats i nya versioner. Systemet följer IFRS/IAS39 och andra standarder.
TWIN kan kopplas till en mängd olika e-handelsplattformar, verifieringssystem och SWIFT-nätverk och har en aktiv användarförening.

Vi anpassar TWIN för era specifika behov. Exempelvis finns moduler för sådant som kassaflödesprognoser, netting eller webbtransaktioner. 

Ett effektivt finansiellt system gör skillnad.