CGI Global 1000

Vi lyssnar. Vi innoverar. Vi leder. Vi levererar.

Varje år genomför konsulter från CGI en serie personliga samtal med seniora verksamhets- och it-chefer för att diskutera deras perspektiv på de affärs- och IT-trender som påverkar deras organisationer.


Under 2016 pratade vi med fler än 1000 ledare i 10 branscher från 20 länder. Resultatet, Insikterna från CGI Global 1000 bekräftar att organisationerna fortsätter att fokusera på att bli digitala verksamheter. De förflyttar sig snabbt från ett fokus på att arbeta med olika separata digitala projekt till att fokusera på en mer omfattande digital transformation genom att modernisera och ansluta sina befintliga system till en digital verksamhet och affärsmodell.

Ta del av resultaten

Vi bjuder in dig att ta del av insikterna från årets CGI Global 1000 och höra mer om hur vi hjälper våra kunder på deras digitala resa. Kontakta oss för ett personligt möte för att diskutera resultaten nedan.Konsumenter och medborgare förväntar sig sömlös och personlig kontakt med både företag och offentlig sektor i den digitala världen. Resultatet i CGI Global 1000 visar på fem globala trender som betonar kundernas behov av att accelerera den digitala transformationen.

 1. Konsumenternas digitala beteende får större inflytande
 2. Säkerhet börjar bli en differentiator i värdeerbjudandet
 3. Bördan av regulatoriska krav ökar
 4. Behovet av strukturell förändring av affärsmodellerna växer
 5. IT är inte längre bara en möjliggörare utan en drivkraft för verksamhetsförändringar

De fem globala verksamhetstrenderna pekar på ett brådskande behov för våra kunder att omvandla sig själva till digitala organisationer. Detta leder till följande fem globala affärsprioriteringar:

 1. Förbättra kundupplevelsen/resan
 2. Samverka internt och ingå partnerskap/förvärva externt
 3. Skapa insikter om kunder och affärer för snabbare och bättre beslut
 4. Skydda organisationen från cyberhot och andra framväxande trender
 5. Optimera och modernisera för att reducera kostnaden för att driva verksamheten (till exempel automatisering)

Insikterna från CGI Global 1000 pekar på framväxten av två IT-organisationer – en fokuserad på att modernisera gamla processer och system, och en annan som transformerar verksamheten till en digital organisation. Ledare för både kärnverksamhet och IT försöker möta dessa behov genom följande fem globala IT-prioriteringar:

 1. Skapa insikter om kunder och affärer för snabbare och bättre beslut
 2. Utveckla heltäckande digitala processer i realtid
 3. Skydda organisationen från cyber- och andra hot
 4. Rationalisera och modernisera IT för att minska kostnaderna för att driva verksamheten
 5. Införa nya leveransmodeller (t ex SaaS, PaaS, molnet, outsourcing)Kontakta oss
för att höra mer om resultaten från CGI Global 1000 och vad de innebär för just din bransch. Vi kan dela med oss av hur vi har hjälpt kunder att minska sina kostnader för att driva den befintliga verksamheten genom transformerande outsourcing och hur vi skapat strategi och planer för att hjälpa kunderna att bli digitala organisationer. Vi visar också gärna hur CGI:s och våra partners mjukvaror kan skynda på transformationen.


Läs mer om hur vi ser på digital transformation

Se vår globala webbsida om Global 1000 Insights