Health

Effektivisera vården med smart IT

Vi lever allt längre och det ställer stora krav på vård och omsorg. Personer som är 60 idag väntas leva till 90 och nyfödda tros kunna bli över 100 år gamla. En konsekvens är en ökning av kroniska sjukdomar och skenande vårdkostnader. Vården måste förändras för att klara dessa och andra utmaningar. En av de stora möjliggörarna är IT. Å ena sidan tekniskt utvecklade behandlingsmetoder, å andra sidan nya sätt att organisera vården, som att låta människor vårdas mer i hemmet och även sköta undersökningar på egen hand. Exempelvis vår CommunityCare360 innebär att patienter med lungsjukdomen KOL får med sig hem en spirometer och mätare och själva kan övervaka syrenivån i sitt blod. De slipper ta sig till en mottagning, vilket kan vara krävande, och får undersökningsresultat direkt. Många intressanta lösningar av detta slag finns implementerade.

En annan trend är att Internet skapar en ny typ av patienter, ofta välinformerade om sin sjukdom, och med högre förväntningar på service, kvalitet, jämlikhet och kommunikation. Pressen på vården är med andra ord växande, den är under Digital Transformation.

Vår erfarenhet och expertis

Vi är ett globalt företag med lokal förankring och har implementerat IT-lösningar hos över 1 000 vårdinrättningar över hela världen. Vi jobbar aktivt med IHE-Europa, HL7 Sverige och SwedishMedtech för ökad effektivisering i alla led, med både små och stora steg: som förbättrad kommunikation genom webbportaler och förenklad access till patientinformation. T.ex. Patientsäkerhet via automatiserad Markörbaserad Journalgranskning och vår eFrikortstjänst som gör att patienter vid svenska vårdmottagningar slipper pappersremsorna som ska stämplas för högkostnadsskydd och frikort. Tjänsten medför en avsevärd besparing, inte minst genom att man inte längre behöver papper, stämplar och inplastningsutrustning vid varje kassa i vården. Hämtar du ut medicin på apotek i Sverige är det stor sannolikhet för att det sker via ett CGI system.

Det vi erbjuder

Vi kan hjälpa er med alla dessa typer av utmaningar med hjälp av ny teknik och IT-lösningar som förenklar och förbättrar.
 
Vi arbetar utifrån konceptet eHälsa, som har fyra grundpelare:

  • Kliniska tjänster, med IT-stöd till läkare och annan vårdpersonal
  • Personliga tjänster, stöd till patienter med information, vård i hemmet osv
  • Administrativa tjänster, till exempel löne- och ekonomisystem
  • Infrastrukturtjänster, säkerhet, nätverk, molntjänster, klienter och liknande.

Vi erbjuder både egenutvecklade system (som Treserva - ett heltäckande administrativt system för kommunal omsorgsverksamhet; eFrikort för patientregistrering; CommunityCare360 för egenvård; Sovera för bildarkiv, med mera) och lösningar som bygger på samarbeten med den partner som är bäst lämpad för uppdraget. Vi samarbetar med Hitachi, Marand, Cambio, IBM, Decisio, Thoughtwire, Apple, Oracle och många fler. Bland våra uppdragsgivare finns landsting, kommuner, privata vårdgivare, apotek, och läkemedelsbolag.

Välkommen att höra av dig.

Klicka här för att läsa mer om Health på vår globala webbplats