Infrastructure services

Lägg grunden för framtiden 

Ökad konkurrens, stramare budgetar och potentialen i nya sätt att jobba ställer krav på effektivare och smidigare företagsorganisation. Vinnare är de med IT-infrastrukturer som stöder effektiv samverkan (collaboration), överblick och snabbhet.

Vi kan hjälpa er med alla delar av infrastrukturarbetet:

  • Strategier som stödjer era affärsmål
  • Design: Lösningar baserade på best practice och alltid designade för effektiv drift och förvaltning
  • Installation: Lösningar för en effektiv implementering
  • Drift: Hos er, hos oss, hybridlösningar eller/och publika molntjänster

Det vi erbjuder

Infrastructure Management

- Mer för mindre med högre kvalitet

IT-infrastrukturen är ryggraden i er verksamhet och består av komplexa miljöer med kritiska affärsapplikationer som ständigt måste vara tillgängliga. Det krävs kontinuerlig standardisering för ökad kapacitet och prestanda. Det handlar om att utnyttja ny teknik och moderna plattformar för att kunna leverera maximalt verksamhetsstöd. Samtidigt ska kostnader minskas, kvaliteten höjas och säkerheten vara oklanderlig. Vi hjälper er med detta. Vi har många specialister på infrastruktur och gedigen och internationell erfarenhet från alla typer av företag och branscher.

Cloud & Application Hosting

- Applikationen i centrum

Vi har många års erfarenhet av serverdrift och applikationsdrift. I kombination med ny molnteknologi kan vi erbjuda optimalt anpassade lösningar för olika företags behov. Driften kan ligga på privata eller publika moln – eller i kombination, så kallade hybridmoln.
Vi kan:

  • Sköta era “applikationstorn” där både applikationsförvaltning och infrastruktur ingår
  • Ge support och styrning av multipla tjänster från multipla leverantörer, hela vägen från ert datacenter till publika moln
  • Erbjuda enkla betalmodeller där allt kan ingå (hårdvara, mjukvara och tjänster) i en flexibel modell. Ni betalar endast för grad av nyttjande
  • Tjänster som är anpassade till svensk lag och rekommendationer som datainspektionen har kring molntjänster


Framtidens arbetsplats (Future workplace)
 

– Användaren i centrum

“Any device, anywhere, anytime” var för några år sedan en utopi. Idag är det närmast en självklarhet. Privat har vi vant oss vid avancerade mobiler, sociala medier, molntjänster etc. Många förväntar sig samma flexibilitet, tillgänglighet och frihet på jobbet. Vi kan se till att ert företag ligger i framkant av denna utveckling och skapa moderna, flexibla lösningar med hög grad av tillgänglighet och säkerhet. Vi ser till att era användare har tillgång till rätt information på ett säkert sätt oavsett kanal. Lösningarna skräddarsys utifrån era behov och avgränsningar vad gäller åtkomst till applikationer och data. Samtidigt får användaren all den support och service som han eller hon behöver.

Klicka här för att läsa mer om Infrastructure services på vår globala webbplats