Infrastructure Services

Mer för mindre med högre kvalitet

Vi möts idag av global konkurrens, förändrade regelverk, skiftande kundkrav, begränsade resurser, kapacitetsutmaningar och budgetbegränsningar. Du borde inte behöva oroa dig för din infrastruktur. Det är vårt jobb. Med framväxten av cloud computing, virtualisering, nya säkerhetstjänster och mobilitet är CGI väl anpassat till marknadstrender och krav.

Vi erbjuder er teknik, processer och de specialister ni behöver för att förändra er IT-infrastruktur, uppnå effektivitet, kostnadsbesparingar och andra strategiska affärsmål. Det här är bara några av de områden där vår teknik, bransch- och domänexpertis driver innovationer och operativa förbättringar. Mer än 300 CIOs litar idag på oss för kostnadseffektiva, innovativa och säkra infrastrukturtjänster, lösningar och rådgivning.

Flexibla driftlösningar
Med flexibla tjänster, rätt inställning och kompetens agerar vi som både förändringsledare och tjänsteintegratör. Vi stöttar er i att leverera, supporta och integrera de tjänster och leverantörer som passar er verksamhet bäst över tiden. Vår tjänstemodell gör det möjligt att även utnyttja befintliga investeringar i lokaler, utrustning och licenser. Drifttjänsterna kan omfatta hela eller delar av IT-miljön. Oavsett vilken omfattning du väljer, finns vi alltid nära dig som kund.

Konsulttjänster med rätt kompetens där du finns
Med partnersamarbeten och en konsultorganisation spridd över hela landet ser vi till att ni hela tiden har rätt stöd och tjänster i våra åtaganden. CGI erbjuder avancerade lösningar för såväl arbetsplatstjänster som datacenter; som serverplattformar, virtualisering, datalagring och kommunikation. Vi har tjänster inom projektledning och IT Service Management samt informations- och IT-säkerhetstjänster.

Infrastrukturkapacitet och tjänster för tillgänglighet och flexibilitet
Med möjligheten att köpa IT-kraft efter behov ger CGIs tjänster ökad flexibilitet och minskade kostnader. Vi täcker in hela spektret av tjänster som ni behöver kring den digitala arbetsplatsen (Digital Employee) och Hybrid IT, tjänster för applikationer, server, kommunikation, säkerhet, backup och lagring för Windows Unix, Linux, iSeries och Mainframe

CGI har särskilt utformat CGI Unify360 som hanterar både traditionell och molnbaserad IT-tjänst i en och samma lösning. CGI Unify360 är en integrerad plattform av de tjänster, partnerskap och praxis som behövs för att förstå och hantera ert företags hela IT-portfölj, anpassat till affärsmål och maximering av investeringar.

Vår erfarenhet och expertis

  • Vi har fått förtroendet av ledande företag i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, innovativ och driftssäker. Vår leveransmodell gör det möjligt att leverera kostnadseffektiva tjänster, såväl kundunika som standardiserade. Kvaliteten kontrolleras via en styrmodell som säkerställer att resultaten lever upp till era förväntningar.
  • CGIs infrastrukturdel var först med att bli ISO-certifierat för informationssäkerhet i Sverige. Det medför bland annat att vi har väldigt tydliga rutiner, processer och verktyg för övervakning och spårning för att säkerställa integriteten mellan kunders olika driftmiljöer. Vi har kunskap och flexibilitet kring lösningar där driften kan ligga på privata eller publika moln – eller i kombination, så kallade hybridmoln.
  • Våra lösningar stöds genom partnersamarbeten samt av CGIs bransch- och infrastrukturspecialister, datacenter och konsulter runt om i världen. Med beprövade metoder hjälper vi dig att hitta rätt väg in i en tjänsteleverans. 

Klicka här för att läsa mer om Infrastructure services på vår globala webbplats