Innovation

Framtidens innovationer skapas tillsammans

Innovation driver konkurrensfördelar och effektivitet som idag är en nyckelfaktor för tillväxt. Då era kunder och anställda efterfrågar ett ökat fokus på innovation, använd deras engagemang, så att de blir en del i att forma framtidens företag.

I grunden säger vi på CGI att innovation handlar om att bemöta andra så att de delar nästa idé. Vi vet inte vilken idé som är den mest värdefulla, så att kontinuerligt ha ett flöde av idéer från olika perspektiv ökar värdet för er och era kunder.

Våra innovationserbjudanden sträcker sig från att hjälpa er med strategier, ramverk och processer, vidare till idégenerering, förädling och kommersialisering av idéerna. Likväl som att vi själva organiserar oss för att hantera innovationer inom CGI, syftar våra erbjudanden till att öka innovationsförmågan i den relation vi har med er som kund.