IT outsourcing services

Handlingsutrymme att investera i framtiden

Våra outsourcingtjänster innebär att ni behåller kontrollen över företagets IT-strategier samtidigt som era driftskostnader sjunker och risken för driftsstörningar minskar. Våra tjänster bygger på gedigen erfarenhet och kunskap. Som helhetsleverantör inom IT är vi mycket noga med hur vi sköter drift, förvaltning och utveckling. Kvalitet står i centrum. Vi sköter den operativa driften och förvaltningen med stöd i vår best practice-baserade styrmodell och tar fullt ansvar för högkvalitativ leverans.

Resultaten är avsevärda besparingar, förutsägbara kostnader och en servicenivå anpassad till er verksamhets behov. Vi har högt ställda kvalitetskrav på oss själva. Tydligt ledarskap och ansvarstagande är centralt för oss. Vi bygger långvariga kundrelationer baserade på tillit och öppenhet, vårt mål är att ge er bästa möjliga service till rätt kostnad.

Värdet vi levererar

  • Våra priser baseras på tydliga mål och förutsägbara kostnader
  • Vi bygger långsiktiga partnerskap
  • Vi är ett globalt företag som erbjuder lokal närvaro för olika tjänster
  • Vi kan sköta hela spektrat av er IT-verksamhet
  • Vi delar med oss av kunskap och utveckling för att ni ska öka er produktivitet
  • Vi är proaktiva och tydliga

Vi har dokumenterat goda resultat och vitsord från olika kunder

Klicka här för att läsa mer om IT outsourcing services på vår globala webbplats