Karriärväg

Vi hjälper dig att uppnå dina karriärambitioner

Vart vill du att din karriär ska ta vägen? När du börjar på CGI är du inte ensam om att besvara den frågan. CGI ger dig möjlighet att fastställa dina karriärmål, och vi är helt inställda på att stödja dig i din strävan efter att uppnå dem.

Karriärväg
CGI Karriärväg
Karriavag 2På CGI lär man sig att se helheten. IT är inte enbart begränsat till databaser och programmering. När du börjar på CGI får du lära dig om affärsanalys och projektledningsfrågor från första dagen. Och som konsult lär du dig att omvandla kundens behov till krav och branschledande IT-lösningar. CGI hjälper dig att utveckla grundläggande IT- och konsultfärdigheter genom ett fadderprogram, regelbundna informella möten och ett utmärkt utbildningspaket. CGI omfattar hela IT-cirkeln. Det är det som är så bra. Karriavag 3

– Benjamin Hittel, consultant

Läs fler berättelser 

För att hjälpa dig med din karriärväg ingår en formell årlig aktivitet för planering av karriärutveckling i CGIs process, där du får möjlighet att diskutera igenom dina karriärintressen och ambitioner med din ledare. På så sätt blir din karriärutvecklingsplan kontinuerligt uppdaterad i enlighet med dina mål och med affärsbehoven.

Därtill skapar CGIs kontinuerliga tillväxt, närvaro i världen, globala kundbas, breda branschfokus samt tjänster och lösningar business to business, obegränsade möjligheter för dig. I den här närvaron ligger enorma möjligheter och vi är flexibla och engagerade för att hjälpa dig att växa – från att specialisera dig, byta befattning eller uppdrag till att ta på dig ledningsansvar eller ett internationellt uppdrag.

Att börja på CGI är inledningen till en lovande och spännande karriär.