Automotive

Verktyg för framgång i fordonsbranschen

Villkoren för fordonsmarknaden förändras kraftigt. Skärpt konkurrens, hårdare miljökrav, nya produkter och teknik sätter press på branschen och tvingar fram nya strategier och tillverkningsmetoder.

Vi har hjälpt fordonstillverkare i många år och förstår utmaningarna som branschen står inför. Vi är förtrogna med teknik och processer som minskar kostnader, ökar effektiviteten och förbättrar era marginaler. Vi kan bidra till förbättringar i alla led av tillverkningen.

Det vi erbjuder

 • Processer och projektledning för fordonsutveckling
 • Kvalitetstester
 • Elfordonsteknik
 • Telematik/infotainment
 • Begränsningavutsläpp
 • Tillverkningssystem
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Product line management (förbilar)
 • Projectstyrning (för utveckling av bilar)
 • Perfect Plant (system för tillverkningsutveckling)
 • Utsläppskontroll

Värdet vi levererar

 • Mer innovation och ökad hållbarhet   
 • Snabbare produktutveckling och timeto market
 • Flexiblare och mer effektiv logistik och leverans
 • Mindre komplex och mer integrerade processer och system
 • Ökad produktivtet och minskade kostnader.

Vår erfarenhet och expertis

Vi arbetar med flera ledande fordonstillverkare. Vi bistår även branschens största OEM-leverantörer.Vår konsultverksamhet för tillverkningsindustri är bland de största i världen. Vi har över 1300 specialiserade konsulter.