Mining and metals

Svårigheterna kan övervinnas

Ökade kostnader, minskade marginaler, strängare reglering och marknadsdiversifiering är några av de utmaningar som företag inom gruv- och metallindustri måste hantera. När råvarupriserna har gått upp har efterfrågan inte hängt med. Att hitta nya råvarukällor och öka utbudet på smarknaden är avgörande för branschens utveckling.

Företagen satsar på att sänka sina kostnader för inköp, logistik och på ny teknik – som att flytta över en stor del av sin IT till molntjänster. Undersökningar visar att för många CIOs är anpassning till molntjänster högsta prioritet.

Vi förser företag inom gruv- och metall med den tekniska expertis och de lösningar som behövs för att möta branschens utmaningar. Vi hjälper företagen att förbättra sin operativa verksamhet, att minska kostnader och öka sina vinster.

Det vi erbjuder

Vi levererar lösningar för alla delar av branschens behov, däribland:

 • Supply Chain Management, SCM
 • Enterprise resource planning, ERP
 • Product lifecycle management, PLM
 • Avancerad planering 
 • Underhåll och drift
 • styrsystem för fabrikstillverkning, forskning och transport
 • automatisering

Värdet vi levererar

Våra lösningar och tjänster ökar er konkurrenskraft genom:  

 • Teknisk innovation, däribland anpassning till molntjänster
 • Mindre komplexa och mer effektiva tillverkningsprocesser
 • Ökad produktivitet
 • Snabbare time to market
 • Snabb anpassning till marknadsförändringar
 • Minskade kostnader

Vår erfarenhet och expertis

Under de senaste 30 åren har vi arbetat med de största gruv- och metallföretagen I världen. Det har gett oss en ingående förståelse för branschens behov och erfarenhet kring hur vi kan hjälpa till att hantera dess utmaningar.

CGI hart tre specialistavdelningar som fokuserar på gruv- och metallindustrin. De stöds av våra över 1 300 konsulter inom tillverkning. Det gör att vi kan erbjuda er hela spektret av tjänster från konsultverksamhet till implementering, uppföljning och drift, till exempel i form av outsourcing.