Natural resources

Hantera marknadsförändringar och risker effektivt och samtidigt sänka kostnader

Globalisering och ökad global komkurrens, osäker tillgång och efterfrågan, ökade kostnader, pressade marginaler, ökad reglering och marknadsdifferentiering är bara några av de många utmaningar för processindustrin för att förbli konkurrenskraftiga. Priserna på råvaror har stigit, men tillgången har inte hängt med. Att hitta nya reserver och att få ut dem på marknaden har blivit mycket viktigt. Detta förutspås för vissa i branschen bli den största utmaningen under kommande decennier.

För att sänka kostnader har företagsledare fokuserat på upphandling, hantering av leveranskedjan och teknisk innovation, inklusive övergång till moln-baserade lösningar. Många delar av verksamheten prioriterar användning av molnet.

CGI arbetar med många olika branscher i processindustrin som skog-, gruv-, metall-, massa-, pappers- samt kemiindustrierna. Vi står för den tekniska och strategiska expertisen och smarta lösningar för att på ett effektivt sätt klara av alla utmaningar. I de ständigt föränderliga marknadsförhållandena hjälper våra experter dem att förbättra resultaten, sänka kostnader och skapa lönsam tillväxt.