Media center

Pressrum

Självservice-verktyg från CGI förbättrar IVOs analysmöjligheter och beslutsstöd

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tecknat avtal med CGI gällande en lösning för att ta fram och analysera data. Tjänsten gör det enklare för myndighetens beslutsfattare att ta ut skräddarsydd information, och utgör ett viktigt steg mot målet att bli en fullt ut digitaliserad myndighet år 2020.

Broschyrer

Auto enrollment

The Auto-enrollment Service is an add-on to the basic Certificate Services that offers auto-enrollment of certificates for both users and computers.

Videos

eSign – digital underskrift av dokument

eSign är CGI:s tjänst för digital dokumentsignering och den stödjer våra kunder i digitaliseringsprocessen. Tjänsten möjliggör för användare att snabbt och smidigt skriva under avtal digitalt vid butiksförsäljning, telefonförsäljning eller online/chat.