Media center
Lokala nyheter

CGI Open Finance stärker och utökar bankernas ekosystem

Stockholm, 22 juni 2018 -  

 

CGI lanserar lösningen CGI Open Finance som är byggd för nästa våg av digitala banktjänster och utformad så att bankerna kan utnyttja fördelarna med den öppna API-ekonomin och tackla utmaningarna med övergången till mer öppna plattformar för banktjänster – det som kallas open banking.

Oavsett om open banking drivs på av konkurrens eller nya regelverk bryter den värdekedjan för traditionell bankverksamhet, öppnar upp den globala bankindustrin och förändrar bankmarknadens dynamik på djupet.

Trots utmaningarna med detta ser CGI det som en utmärkt möjlighet till samarbete. Genom att utnyttja CGI Open Finance kan traditionella banker som har fördelen av ett gott anseende och långa kundrelationer, nu även börja utveckla nya erbjudanden och intäktsströmmar genom att samarbeta med företag inom finansiell teknologi, FinTech.

”CGI Open Finance är skapat enligt förebilden med vårt framgångsrika samarbete med ett ledande multinationellt företag som ville utforma, utveckla och lansera en ny API-baserad bank”, säger Robert Book på CGI i Sverige. ”Vi är mycket nöjda med de möjligheter det erbjuder våra kunder. Genom att koppla ihop senaste teknologi och arkitektur med CGI:s djupa kunskaper om open banking och den öppna API-ekonomin tror vi att CGI Open Finance kan bidrag till att omvandla branschen.”

CGI Open Finance är en komplett lösning för open banking. Den möjliggör integration mellan traditionella banker och deras produktcentrerade applikationer och FinTech-företag via API:er (programmeringsgränssnitt) och ett orkestreringslager. Dessutom stöder CGI Open Finance den betydligt bredare uppsättningen krav som behövs för att driva en industrianpassad, säker och smidig plattform enligt den nya bankvärldens krav.

Den underlättar inte bara nära samarbete med tredjepartsleverantörer, utan gör också att banker kan bli aggregatorer och tillhandahålla samma tjänster. Detta driver på verklig innovation. Med CGI Open Finance kan banker maximera fördelarna med open banking genom att erbjuda sina kunder nya digitala tjänster och mervärdespartnerskap.

Dessutom säkerställer CGI Open Finance med sin senaste open banking-arkitektur fullständig efterlevnad av det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2) för europeiska finansiella institutioner och, i Storbritannien, efterlevnad av initiativet Open Banking Implementation Entity i enlighet med Storbritanniens konkurrensmyndighet (CMA). Dess gränssnitt och icke-funktionella krav har definierats utifrån kraven i PSD2 och utnyttjar kraften i API:er till att öppna upp värdekedjan för banker.

Generellt sett har CGI Open Finance en mängd vanliga bankfunktioner från start, inklusive:

  • Säkra API:er för PSD2, CMA, STET och Berlin Group-transaktioner
  • Byggstenar för hantering av TPP:er, inklusive en inskrivningsportal och hantering av samtycken
  • Kontinuerlig integreringsplattform för kvalitetskontroll, automatiserad bygg- och API-testning
  • Sofistikerade analyser och smart säkerhet
  • Åtkomst till API-butik
  • Fakturerings- och monetiseringsalternativ

CGI hjälper sina kunder att realisera sina omvandlingsplaner genom att göra det senaste nytänkandet, innovationer och teknisk expertis tillgängliga. Som betrodd partner till banker världen över, och med över 40 års erfarenhet i hjärtat av bankindustrin, är CGI väl rustat att stödja klienter när de tar till sig den nya marknadsdynamiken för open banking.