Media center
Lokala nyheter

CGI vinner upphandling kring digitalisering från Region Västerbotten

Stockholm, 01 februari 2018 -  CGI har tilldelats ramavtal kring digitaliseringsstöd i Region Västerbotten. I praktiken innebär det att mellan 30-50 små och medelstora industriföretag i Västerbotten, som omfattar 15 kommuner, kan få stöd kring digitaliseringsfrågor från coacher på CGI. Dessa coacher ska hjälpa regionens industriföretag med att utveckla sin verksamhet. Ramavtalet är skrivet på 1+2 år.

Region Västerbotten har under flera år arbetat intensivt med att stödja digitaliseringsarbetet för det regionala näringslivet. I Skellefteå, Umeå och andra delar av regionen finns många starka industriföretag med stor potential att växa både lokalt och internationellt. För att upprätthålla konkurrenskraften har Region Västerbotten genomfört flera stora satsningar.

”Vi har många industrier här i regionen som tar fram och tillverkar fantastiska produkter. Genom att stötta dem med det vi är specialister på, att transformera verksamheten med digitalisering, kan vi hjälpa dessa företag att bli ännu bättre”, säger Anders Markstedt på CGI:s kontor i Umeå.

Målet för Region Västerbotten är att 30-50 industriföretag ska få hjälp av så kallade digitala coacher som kan komma in i och stötta utvecklingen. Uppdragen kommer att handla om digital transformation, affärsutveckling, lösningar inom sakernas internet (IoT), digitala gränssnitt och automation.

Avtalet sträcker sig över ett år, med möjlighet till förlängning med upp till två år.