Media center
Lokala nyheter

CGI vinner utmärkelse för sitt jämställdhetsarbete

Bästa Jämställdhetsindex 2017 bland IT- och telekomföretag

Stockholm, 07 februari 2018 -  CGI har under många år arbetat för att öka antalet kvinnor på ledande positioner i företaget. Målsättningen har sedan 2012 varit att ha kvinnor på 50 procent av ledarskapspositionerna men redan 2017 nåddes målet för den svenska ledningsgruppen. Nu bekräftar Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-index att CGI leder utvecklingen bland svenska IT och telekombolag.

Under uppstarten av årets aktiviteter i Womentor, ett mentors- och förändringsprogram som arbetar för att öka andelen kvinnor på ledande positioner, fick CGI:s HR-chef Berit Henesy ta emot utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX 2017 för företag inom IT- och telekombranschen.

För att kunna jämföra olika verksamheter och följa upp hur jämställdheten utvecklas använder Womentor Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX. Första årets genomlysning av företagen inom IT- och telekombranschen visade att CGI har kommit längst med sitt jämställdhetsarbete.

”På CGI är jämställdheten inbyggd i kulturen. Hos oss ska det inte spela någon som helst roll om man är man, kvinna eller icke-binär, eller var man kommer ifrån. Vi vet att mångfald och jämlikhet är grunden för ett sunt och innovativt företagsklimat där alla kan trivas och utvecklas”, säger Berit Henesy.

Därför är inte heller arbetet för jämställdhet på CGI något som hanteras av vissa personer eller funktioner, utan något som alla nyckelpersoner i verksamheten engageras i. Därför har antalet kvinnor på ledande positioner ökat år för år och sedan 2017 sitter det lika många kvinnor som män i den svenska ledningsgruppen.

”Det är väldigt glädjande att se CGI:s utveckling. Det är ett gott bevis för att systematiskt utvecklingsarbete lönar sig. Vi ser tydligt att de företag som medverkat i Womentor och arbetat uthålligt med att öka sin andel kvinnliga chefer har lyckats i klart högre grad än övriga företag i branschen”, säger Karin Ahlström som grundade Womentor 2006.

JÄMIX baseras på nio nyckeltal för bland annat lönestatistik, karriärmöjligheter, föräldraskap, heltid/deltid och aktivt jämställdhetsarbete. Syftet är att underlätta jämförelser mellan företag, men framför allt att hjälpa verksamheter identifiera områden dit man behöver styra sina satsningar.

”När vi började arbeta med Womentor 2012 satte vi som eget mål att ha 50 procent kvinnor i ledande positioner senast 2025. När det gäller vår svenska ledningsgrupp har vi redan nått det målet och nu arbetar vi vidare för att se till att nå målet för alla ledare inom CGI”, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

Läs mer i Womentors artikel och på vår sida om arbetet inom Womentor.