Media center
Lokala nyheter

”Det är lätt att brinna och engagera sig”

Stockholm, 24 april 2018 -  

 

CGI gör en intensiv nysatsning på området hälso- och sjukvård, ett arbete som leds av Lars Axell. Vi tog ett samtal med Lars och frågade både om varför han brinner för just det här området och vad han vill åstadkomma med CGI:s satsning.

Lars, du har fått ett spännande uppdrag. Berätta.

Jag har fått två olika spännande uppdrag. Jag är dels ansvarig för CGI:s satsning på hälso- och sjukvård i Sverige, dels har jag fått i uppgift att skapa ett nytt nationellt expertteam som ska arbeta för att utveckla kärnverksamheten hos våra Hälso- och sjukvårdskunder.

Vad är din roll i satsningen? Vilken kompetens bidrar du med?

Jag har själv varit i branschen i 30 år, både i rollen som konsult och som ledare inom olika områden, bland annat förändringsledning. Tillsammans har jag och mina kollegor samlat på oss en mängd erfarenheter som kommer väl till pass i arbetet med att utveckla både våra kunders och CGI:s framtida verksamhet.

Berätta mer om din bakgrund

Jag kommer närmast från Capgemini där jag var i 22 år. Under den tiden genomförde jag drygt 90-talet olika spännande uppdrag åt kunder inom en mängd sektorer, från tillverkning till hälso- och sjukvård, offentlig sektor och försäkringsbranschen. Min sista roll på Capgemini var att som CTO för offentlig sektor ansvara för att driva innovation och tillväxt.

Varför brinner du för hälso- och sjukvård?

Det är en otrolig viktig verksamhet, både nu och i framtiden. Den befinner sig under stort förändringstryck med många pågående initiativ. Utmaningarna är stora, men möjligheterna att förändra och skapa en bättre hälso- och sjukvård har aldrig varit så många som just nu. Det är lätt att brinna och engagera sig.

Alla blir vi äldre. För mig har det givit ett annat perspektiv där jag ser behoven på ett annat sätt. Det handlar om trygghet för familjen och att själv få vara frisk så länge det går och att, när behovet kommer behöver, få den bästa hjälpen på rätt sätt. Jag har själv en olycka i bagaget som krävde en längre sjukhusvistelse och många år av rehabilitering, Min förståelse för rollen som patient driver mig att vara med och göra vård ännu bättre.

Vilka utmaningar står sjukvården inför idag?

Samtidigt som människor blir allt äldre, blir vi också fler. Ändå måste resurserna räcka till för alla. Därför måste sjukvården förändra sitt sätt att arbeta.

De flesta människor vant sig vid att ha smartphones och paddor för att sköta sina ärenden hemma när det passar dem. Nu är det dags för sjukvården att anpassa sig efter människors förväntningar. Vi kräver tillgänglighet och att sjukvården blir mer på våra villkor.

Vi ser även en spännande teknikutveckling som går i en rasande fart. Det är en utmaning att dra nytta av detta och ta till oss nya verktyg och arbetssätt för att leverera en bättre vård till allt fler.

CGI:s satsning på hälsovård styrs av värdeorden trygg, intelligent och tillgänglig. Vad innebär det?

Trygg därför att digitalisering kan skapa trygghet för patienten. Nya lösningar kan till exempel bryta isoleringen för många äldre och få dem att känna sig tryggare. Samtidigt minskar det stressen för barnen. Det blir en win-win för alla. Trygghet är även att utveckla bra lösningar för att få vård och leva sitt vanliga liv hemma i större utsträckning.

Intelligent därför att nya lösningar ska göra det lättare för patienterna att bli engagerade i sin egen hälsa. Många får möjlighet att klara sin vardag bättre. Intelligent i den meningen att vi med rådande teknikutveckling kan samla och analysera information och se mönster på ett sätt vi bara kunde drömma om förut. Läkarna har tillgång till en helt annan kunskapsbas och evidens än tidigare och kan därför finna bättre och säkrare lösningar för oss patienter

Att flytta många lösningar närmare patienten – till exempel via smarta telefoner för individen eller videolösningar – gör sjukvården så mycket tillgängligare. Patienter kan få stöd och hjälp varje dag. Med olika lösningar för distans och hemsjukvård kan läkare nå en större grupp människor utan att vara fysiskt närvarande.

Vad ser du mest framemot med er satsning inom hälsa?

Jag ser väldigt mycket framemot att tillsammans med mina kollegor stötta våra kunder så att de inte fastnar i göra förändring liktydigt med teknikinförande. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa till att säkerställa att teknik går hand i hand med nya intelligenta sätt att arbeta på. Människorna som ska göra jobbet måste få chans att vara delaktiga och vara förberedda på att jobba på nya sätt med ny teknik. Först då får vi positiva effekter av arbetet.

Hur kan CGI vara med och stödja på vägen mot Sveriges mål Vision e-hälsa 2025?

Vi behöver hitta synergier mellan vårt kunnande inom teknik och vår förståelse för verksamheten vi har tänkt att stötta. Kan vi kombinera det med erfarenhet och förmåga att hjälpa våra kunder att realisera och framgångsrikt införa nya lösningar så kommer vi att väsentligt bidra till målen och effekterna. Samverkan regionalt, nationellt och globalt är kritiskt viktigt.

Därför behöver vi även stanna upp, reflektera och se till helheten. Vi deltar därför i olika viktiga nationella initiativ och stöttar samtidigt våra kunder regionalt med införande och utveckling. Här har CGI stora möjligheter då vi redan har relationer med alla landsting och regioner och redan idag levererar olika typer av lösningar.

Vad krävs för att uppnå visionen sett ur ett samhällsperspektiv?

Det krävs mod och ledarskap på väldigt många nivåer. Modet handlar om att sluta prata och att börja arbeta. Utmaningarna har funnits och varit kända länge, men det saknas fortfarande väldigt mycket ledarskap från toppen och ner. Otydligt ansvar gör att förändringstakten stannar upp. Det kräver också en lösning.

Jag skulle säga att det också krävs samverkan och samarbete. Sverige består av tjugoen landsting och regioner som fungerar som självstyrande enheter eller stuprör. Det är slöseri när samma sak görs på så många olika ställen men ändå på olika sätt. Det är viktigt att hitta samverkansformer och göra det möjligt för informationen flöda fritt mellan landsting och aktörer med bibehållen säkerhet och sekretess för patienten.

Vilka svårigheter ser ni på vägen dit?

En del av svårigheterna handlar just om ledarskap och mod. Andra handlar om att omsätta visioner och mål till den faktiska vardagen och behoven och förutsättningarna där. Personalen behöver stöd och verktyg för att göra sitt arbete. De har redan idag hårt arbetstryck och kämpar för att lösa situationen. Att då samtidigt ta till sig nya möjligheter och tänka framåt är svårt. För att lyckas krävs det förändringsledning med stor tydlighet, öppenhet och dialog.

Att det är väldigt mycket som ska göras och förändras, skapar en hög grad av komplexitet och många beroenden. Det krävs genomarbetade och förankrade planer, men samtidigt en stor mängd pragmatism när verkligheten krockar med planen.

Finns det några fallgropar?

En risk är att vissa kunder inte lyckas bryta sina vanor inför de stora förändringsarbetena utan resonerar att ”vi” kan bäst själva. Därefter försöker de driva stora genomföranden med egen personal. För dem som inte är vana eller rätt kompetens, är det viktigt att välja partners och konsultbolag som verkligen kan vara ett stöd i de delar som de själva inte har goda förutsättningar för.

Varför ska kunderna välja CGI som leverantör och samarbetspartner?

Vi har storlek och bredd och samtidigt en närvaro som passar in väldigt bra. Vi märker redan efter tre månader stort intresse från våra kunder för vår satsning på att bygga ett expertteam kring Hälso- och sjukvård. Vi kommer att ha nyckelkompetens samlad på ett ställe och kan framöver hjälpa dem med att få helheten att bli bra.

Den sista pusselbiten för att faktiskt få ut effekter av en investering är ju att skapa förutsättningar för att det skall fungera i praktiken.

Text

Det här visste du inte om Lars Axell:

Lars bor på landet vid havet i Blekinge tillsammans med familjen på en gård med gamla anor. Det utgör en avkopplande kontrast till konsultlivet och goda möjligheter att göra helt andra saker på fritiden.