Media center
Lokala nyheter

En särskilt viktig dag

Stockholm, 08 mars 2018 -  

 

Något som slog mig när jag var ny på CGI, är hur ofta vi pratar om jämställdhet och behovet av fler kvinnor i den fortsatt mansdominerade IT-branschen. För ett företag som arbetar så intensivt med rekrytering av unga talanger är det kanske inte så konstigt att lyfta fram jämlikhet och mångfald, vi behöver vara attraktiva för alla kandidater som vill bygga sin karriär i vår bransch.

När vi idag firar den Internationella kvinnodagen pratar vi med Pär Fors, CGI:s Sverigechef, som har ett starkt engagemang både som drivande bakom konkreta program och förändringar, men även personligen som mentor.

CGI har som mål att 50 procent av alla ledare ska vara kvinnor år 2025 och att ledningsgruppen redan nått målet. Men varför är det så viktigt för dig?

Det är klart att det i grunden är en djupt mänsklig fråga, att se till att kvinnor har lika goda chanser som män att utvecklas och göra karriär på lika villkor. Men för mig som företagsledare handlar det minst lika mycket om att en jämn representation av kvinnor och män skapar den bästa arbetsmiljön – och därmed den bästa utvecklingen av företaget, också finansiellt. Det finns många undersökningar som verifierar det.

Vad beror det på?

Jag tror att de flesta som arbetat i mans- eller kvinnodominerade miljöer vet att det inte är optimalt. Män och kvinnor är lika kompetetenta, kreativa, ambitiösa och produktiva – men vi är det ibland på olika sätt. Det är min erfarenhet att team med en jämn balans mellan män och kvinnor har den bästa och mest produktiva arbetsmiljön ur alla aspekter. Därför har jag strävat efter att ha 50/50-fördelning även i vår svenska ledningsgrupp.

Hur kommer det sig då att få företag inom vår bransch har en jämn könsfördelning på ledningsnivå?

Inom IT- och telekom är män fortfarande i högsta grad överrepresenterade, både som medarbetare och ledare. Om man inte gör riktade satsningar för att locka fler kvinnor redan början av karriären så har man kanske bara manliga kandidater kvar när man når ledningsnivån. Och det är en större förlust än många företag är medvetna om.

Men jag har fått intrycket av att även om man har lika många kvinnor som män i början av karriären så faller kvinnorna bort? Stämmer det, och varför är det så?

Det finns säkert en del sanning i det, även om det nog mest är en ganska vanlig bortförklaring när företag ska svara på varför de har få kvinnor i ledningen. Jag tror att det handlar mycket om att stödja kvinnorna under hela karriären, med mentorskap och genom att skapa en arbetsmiljö och situation som tilltalar kvinnor och män.

Varför tror du att CGI de senaste åren blivit så uppmärksammade för sitt jämställdhetsarbete – till exempel det nyligen mottagna priset från JÄMO?

Vi arbetar mycket metodiskt och långsiktigt. Jag inser förstås att det inte räcker med att enbart tillsätta fler kvinnliga chefer eller skapa nätverk. Det krävs också ökat engagemang från oss män och inte minst kring hur ledar¬skapet behöver utvecklas.

Och om vi verkligen vill ändra något, handlar det som alltid om att var och en av oss behöver ändra våra beteenden. Och det kräver stark motivation.

Några avslutande ord?

Min starka övertygelse är dock att det är helt nödvändigt för såväl it-branschen som för hela Sveriges fortsatta framgångar med en snabbare ökning av både jämställdhet och andel kvinnor i ledande positioner. Låt oss tillsammans med oupphörligt driv och engagemang lägga grunden för en mer jämställd och därmed framgångsrik bransch.