Media center
Lokala nyheter

Framgångsrik DataHub lägger grunden för den framtida elmarknaden i Danmark

Stockholm, 04 april 2018 -  

Införandet av DataHub och leverantörscentriskt modell har inte bara ökat konkurrensen och öppnat för en friare elmarknad. Den heltäckande lösning som har implementerats i ett samarbete mellan marknadsaktörer, Energinet och CGI baseras på Big Data och skapar förutsättningar för digital transformation och en omställning mot mer förnyelsebar energi.

Införandet av grossistmodellen, som trädde i kraft den 1 april 2016, har enligt många bedömare fungerat mycket bra. Framgången beror främst på de erfarenheter som marknadsaktörerna, Energinet och CGI hade från implementationen av den första versionen av DataHub som driftsattes redan 2013. Denna framgångsrika driftsättning skapar enligt Energinet möjlighet att fokusera på framtida initiativ i nära samarbete med aktörerna på den danska elmarknaden.

"Att få ett så pass komplext system som DataHub att fungera och sedan ansluta de cirka 100 externa IT-systemen från de olika aktörerna på marknaden mot DataHub gör det till ett riktigt spännande projekt”, säger Martin Lervad Lundø, områdeschef för DataHub på Energinet.

Partnerskapet mellan Energinet och CGI, tillsammans med det nära samarbetet med marknadsaktörerna har varit grunden i att Energinet lyckats så bra.

"Som systemleverantör är CGI en viktig del av den danska elmarknaden. Vi upplever att CGI:s specialister är mycket kvalificerade inom vårt område. De uppvisar ett genuint engagemang och en vilja att lära av varandra. Tillsammans har vi skapat en plattform för energimarknaden för många år framåt”, säger Martin Lervad Lundø.

I denna video kan du höra Martin berätta mer om DataHub (på engelska): https://www.youtube.com/watch?v=lc8DTilgXA4