Media center
Lokala nyheter

Hackerattack mot samhällskritisk infrastruktur på NISÖ 2018

Stockholm, 19 februari 2018 -  

 

Den 14-15 februari genomförde CGI – tillsammans med våra branschkollegor och olika berörda myndigheter – en storskalig övning arrangerad av MSB. Det är den tredje övningen i en serie där den senaste övningen arrangerades 2012. Syftet är att ge ledande aktörer och myndigheter möjlighet att tillsammans öva beredskap och hantering av attacker på den svenska infrastrukturen.

200 personer från 26 organisationer genomförde övningen NISÖ 2018 den 14-15 februari på Ledningsregementet i Enköping. Scenariot omfattade kritiska beroenden inom sektorerna energi, transport, information och kommunikation och hälso-och sjukvård. Från CGI deltog åtta personer i olika funktioner.

”Det är viktigt att privata och offentliga aktörer får möjlighet att öva tillsammans, eftersom vi är helt beroende av varandra. Den här typen av övningar stärker och utvecklar aktörerna både enskilt och tillsammans. Den stärker förmågor som beslutsfattande och informationsdelning, vilket leder till ett mer systematiskt informationssäkerhetsarbete. Därmed bidrar övningen också till att stärka beredskapen i hela hotskalan, från fredstida samhällsstörningar till terrorangrepp eller krig”, säger Nils Svartz, vikarierande GD MSB i ett pressmeddelande.

Under två dagar tränades deltagarna att identifiera och analysera ett antal parallella händelser, ta fram en lägesbild och dela den med andra. Det skedde samtidigt som åtgärder koordinerades som var nödvändiga för att kunna säkerställa samhällets förmåga att hantera allvarliga it-incidenter.

”Att regelbundet öva vår förmåga att hantera incidenter och kriser tillsammans med andra är oerhört angeläget. De här övergripande och storskaliga säkerhetsövningarna som MSB arrangerar är ett värdefullt komplement till våra egna interna övningar. I samspelet får vi viktiga indikatorer på vad vi behöver se över internt men även i gränssnitten mellan oss aktörer som vid en samhällshotande kris måste samarbeta effektivt”, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.