Media center
Lokala nyheter

”Här och nu präglade starkt Vitalis 2018”

Stockholm, 27 april 2018 -  

 

Vitalis 2018 i Göteborg, den största mässan inom hälso- och sjukvård i Norden, har just avslutats. CGI har satsat hårdare än någonsin med vårt nystartade hälso- och sjukvårdsteam på plats – som mest hade vi 20 experter och konsulter på plats samtidigt för att diskutera besökarnas utmaningar. Nedan sammanfattar Lars Axell och Gunilla Dolovski sina tankar om de tre dagarna.

Vi kan konstatera att 2018 nog förmodligen har varit det bästa året hittills på Vitalis. Både mässan och konferensen bara växer och växer. Dialogerna har blivit både djupare och öppnare. Samarbete är ett av nyckelorden under veckan. Både leverantörer och kunder söker mycket större samverkan och dialogerna blir över alla gränser.

Konferensen har tagit upp både lärdomar från tidigare misstag och även haft en stor del goda exempel. En markant skillnad mot tidigare är att nu är digitaliseringen här. Dialogerna handlar nu inte längre om framtida möjligheter utan konkreta införanden och hur de bäst realiseras.
Detta är ju en absolut nödvändighet om vi skall bli bäst i världen 2025. Det vill säga, vi har länge saknat verkstaden.

Tekniken börjar tona ut i budskap och dialoger till förmån för hur realiserar vi verkligen tjänster som patienterna och personal behöver. Detta borde betyda att vi ser en mognare marknad.

Vi ser även samma trend som tidigare i våras från HIMSS i USA; att ”alla” pratar AI och automatisering. Tidigare har detta mötts av en viss skepticism och oro. Nu ser verksamheten det som något absolut nödvändigt som verkligen kan förbättra vardagen.

Information och data i centrum

Många lyfter även fram just information och just data. Det är här värdet finns och diskussioner går heta i hur vi på bästa sätt kan använda detta till en mängd områden. D.v.s. inte så mycket tekniskfokus utan just fokus på information och hur vi kan använda det i olika sammanhang.

Vi ser även en annan trend som är hoppfull. Många ”startups” söker kontakt och dialog runt hur de kan skala upp och verkligen omsätta innovativa idéer till kommande konkreta införanden som genererar nytta. Vi har mött en stor grupp dedikerade människor som vill bidra till samhällsnytta genom sina företag och nytänk. Ekosystemet växer och det är bra för Sverige.

Ett tydligt generationsskifte

Generationsskiftet börjar även att synas genom att vi ser många duktiga yngre entreprenörer som har ett annat förhållningssätt till vad som är viktigt och där vi plötsligt inte bara diskuterar hur vi kan förbättra i Sverige utan man ser möjligheter i hela världen och har inga begränsande glasögon på sig. Frågeställningarna kan vara ”varför kan vi inte bidra till utvecklingen Afrika?” Det vill säga, vi tänker numera ”global” samhällsnytta. Det borgar gott för framtiden.

Nästa år efterfrågar vi dock mycket mer lösningar och fokus på informationsutbytet mellan kommuner och landsting där informationen måste följa patienten oavsett var denne befinner sig. Utan denna helhet kommer vi aldrig bli bäst i världen på ehälsa 2025.

Lars Axell och Gunilla Dolovski


Maryam Khavari och Thomas Wallenfeldt I CGI:s monter på Vitalis 2018