Media center
Lokala nyheter

Kylsystem på tomgång i rekordvärmen

Sweden, 30 augusti 2018 -  

Sommaren har varit fantastisk på alla sätt och äntligen slapp man kanske känna behovet av att boka en resa till varmare breddgrader. Med den högsta genomsnittstemperaturen på 260 år var det knappast någon som frös. Men hur har alla stora datacenter klarat av hettan?

”Trots de höga temperaturerna har vi inte haft några som helst problem denna sommar, vilket nog överraskade många. Vi, liksom alla andra som driver datacenter, vill ju få ner energiförbrukningen så mycket det bara går och kylningen står för en mycket stor del av förbrukningen. Men här på våra breddgrader satsar man på att använda så kallad frikyla som helt enkelt utnyttjar att vi ändå har ett relativt svalt klimat väder”, säger Anders Sundén, Director på GTO, den del av CGI som erbjuder outsourcing och datordrift. 

Photo by Samuel Zeller on Unsplash

CGI använder alltså en typ av kylteknik som kallas frikyla (evaporativ kylning) där man nyttjar luftkylning utan några av de nackdelar som ibland förknippas med den tekniken. Tillsammans med andra åtgärder förbrukar en sådan lösning betydligt mindre energi jämfört med en äldre kylteknik. Det är den typ av kyla som CGI har i den nyaste anläggningen som färdigställdes 2017.

Men när man räknar på hur ofta man inte endast kan använda frikyla är det väl knappast somrar som denna som är normen?

”Man använder meteorologiska data för att kunna dimensionera kylanläggningarna men då detta har varit en extrem sommar på alla vis så är vi en bit utanför det som man optimerar en anläggning emot. Samtidigt är det så att man i moderna anläggningar också har en mycket stor säkerhetsmarginal. Även om ingen hade kunnat förutspå att vi skulle få en sommar som denna så kunde vi använda frikyla under 90 procent av sommarens timmar. Extrakylan har alltså bara behövts under de resterande 10 procenten av tiden”.

Så, frikylan i den nya siten klarade av hettan utanför utan några som helst problem. Men ett bidragande skäl till att det fungerar är kanske också att servrar och datalagring klarar högre temperaturer idag jämfört med för några år sedan?

”Kyltekniken blir ju bara bättre för varje generation så det spelar också in. Men i våra datacenter håller vi en temperatur på 24 grader – varmare än så bör det inte vara. Det är den för närvarande optimala kompromissen mellan livslängd och prestanda å ena sidan, och energikostnader för kylning å den andra”, säger Håkan Lavandler som är ansvarig för utformning och drift av CGI:s datacenter i Sverige.

Eftersom varje grad kylning av luften kostar pengar betyder det att det i praktiken är 24 grader i stort sett året runt. Samtidigt är den hårdvara som används i CGI:s anläggningar fullt kapabel att köras i temperaturer upp till 27 grader - och däröver så det finns en marginal att ta av.

”Därför behöver varken vi eller kunderna oroa oss för driften, oavsett om det blir fler rekordsomrar eller om vi är tillbaka till jacka och mössa på nästa sommar”, säger Anders Sundén.