Media center
Lokala nyheter

”Man måste förstå den sociotekniska miljön”

Stockholm, 28 juni 2018 -  

Nadia Davoody arbetar som e-hälsokonsult på CGI och är en del av expertteamet inom hälso- och sjukvård. Hennes utbildning var inom medicinsk informatik och sedan 2010 har hon forskat och undervisat inom hälsoinformatik och e-hälsa vid Karolinska Institutet.

”Mitt specialområde har varit att genom användarcentrerad design ta fram lämpliga e-hälsotjänster för att förbättra patienternas egenvård. Jag har även arbetat med samarbetet mellan olika aktörer som är involverade inom patienternas vård och rehabiliteringsprocess”, säger Nadia Davoody.

Nadias akademiska bakgrund inom medicinsk informatik och hälsoinformatik har gett henne djupa kunskaper om den forskning som sker i skärningspunkten mellan informationsvetenskap och sjukvård.

”Med min analytiska förmåga vill jag bidra till att identifiera problemen med bristande design av hälsoinformationssystem, och brist på användbara e-hälsotjänster för patienter, invånare och vårdgivare, samt mindre lämpliga lösningar för informationsutbyte”.

Från Nadias arbete på hälso- och sjukvårdsförvaltningen har hon också kunskaper och erfarenheter av förvaltning av e-hälsotjänster som används av både vårdgivare och verksamheter.

Och vad ser du mest fram emot med CGI:s satsning inom hälsa?

”Jag ser fram emot intressanta och spännande uppdrag tillsammans med mina kollegor där vi kan skapa ett partnerskap med våra kunder. Det är viktigt att vi förstår kundernas behov så att de tjänster vi skapar tillgodoser behoven”.

Missa inte den sociotekniska miljön

NadiaEn sak som Nadia menar kan ställa till med problem i e-hälsosatsningar är att man lägger fokus på att utveckla tjänster och missar att se till hela den sociotekniska miljön. Därför måste hela organisationen och ledningen vara med och slutanvändarna involveras redan från början.

”När vi arbetar med e-hälsa ska perspektivet inkludera tekniken, slutanvändare, organisationen och samhället.” Nadia understryker också vikten av att arbeta på ett sätt där kunderna är med i hela processen. Hon menar att den här typen av förändringar påverkar deras arbetsprocesser och hela deras sätt att arbeta.

Det händer mycket inom e-hälsa och det handlar om snabba förändringar. Men organisationsledningar och beslutsfattare hänger enligt Nadia inte alltid med och beslutsvägarna är ofta långa, med många beslutsnivåer inblandade. Så allt tar väldigt lång tid.

Utvecklingen inom e-hälsa ger utrymme för nytt synsätt

Vårdgivarna är experter på att leverera vård. Patienterna som lever med sin sjukdom varje dag är experter på den. Det här ger enligt Nadia utrymme för ett nytt synsätt där man använder patienterna som resurser och involverar dem i behandlingen.

”Det blir också lättare för anhöriga att följa med i vårdprocesser, något som ger trygghet för både patienter och anhöriga. Med andra ord, kvaliteten kommer att öka i vården. Jag tror också på större möjligheter att ge vård till en åldrande befolkning”.

Med satsningen på hälsa och sjukvård på CGI tror Nadia att hon och hennes team även kan bidra med omvärldsbevakning – att titta på allt det som händer inom vården även i övriga världen och skapa en bild av hur Sverige ligger till jämfört med liknande länder.

”Visionen är att Sverige ska vara bäst på att använda digitalisering och de möjligheter som ligger i e-hälsan. Men vi bör vara tydliga med vad menas med bäst och hur mäter man det?”

Vad krävs för att uppnå visionen sett ur ett samhällsperspektiv?

Bristen på samarbete är ett problem. Många projekt som görs liknar varandra. Om alla aktörer samarbetade med varandra skulle alla få möjlighet att göra ett bättre jobb genom att lära av varandra.

”Det är också viktigt att titta på forskningen och vad som finns utvecklat där. Det är en viktig roll för sjukvårdsledningen och politikerna inom Landstingen”, avslutar Nadia Davoody.

Det här visste du inte om Nadia Davoody:

Nadia är intresserad av andra kulturer och reser mycket med familjen. Hon är också intresserad av konst och målar själv på fritiden.