Media center
Lokala nyheter

Serviceföretaget SSP valde CGI:s lönetjänst

Sweden, 04 juli 2018 -  

Ska man köra sin lönehantering internt eller lägga ut arbetet på en extern partner? Det är frågan många ställer sig, så även på serviceföretaget SSP Sweden som är en del av en global organisation på över 30 000 medarbetare. Efter en utvärdering valde man CGI:s lönetjänst.

Den svenska delen av SSP har 750-800 helårsanställda och lönekontoret hanterar 1500 lönespecifikationer. Här heter lönechefen Monica Wagnsson och hon har en lång karriär bakom sig på det företag en gång i tiden hade sin grund inom SAS Catering.

”Redan 2001 hjälpte jag företaget gå över till CGI:s lönesystem POL eftersom vårt gamla system inte var millenniumsäkrat”, säger Monica Wagnsson.

Förändringsprocesser

Under de gångna åren har SSP gått igenom en rad förändringsprocesser där det ingår både börsnotering och en ökad grad av digitalisering av verksamheten.

”När vi börsnoterades för fyra år sedan märkte vi av ett antal nya krav som ju ställs på börsföretag och detta i samband med ökad digitalisering och automatisering gjorde att vi började fundera på outsourcing för att säkerställa löneleveransen”.

Sommaren 2017 genomförde SSP ett antal stora IT-förändringar där man exempelvis bytte ut affärssystemet Epicor iScala mot Microsofts Navision, och i samma veva outsourcade lönehanteringen till IT-tjänsteföretaget CGI.

Frågan är då varför man inte valde att använda de funktioner för lönehantering som redan finns i Navision.

”Det krävs stor kompetens för att kunna använda Navision som lönesystem och särskilt om man är en global organisation. För oss kändes det enklare att köpa kompetensen från CGI, ett val som vi är supernöjda med”.

Hon betonar att löneleveranser skiljer sig mycket från land till land vilket gör det svårt att ha ett enda, centralt lönekontor. Som ytterligare exempel på hur bred organisationen är nämner Monica Wagnsson att den svenska organisationen är känd under namnet Scandinavian Service Partner medan man i andra länder använder namnet Select Service Partner.

Lärdomar

”Även för en mindre organisation gäller det att se upp med vissa fallgropar när man vill outsourca. Det viktigaste är nog att man förbereder sig väl genom att tillsätta styrgrupper med representanter från båda parter”.

I SSP:s styrgrupp ingår två personer från SSP och två från CGI.

”De rutinbeskrivningar och bevakningslistor vi upprättat innebar att vi var väl förberedda. CGI kan verkligen sin sak så det blev en smidig övergång, något som verkligen var underbart jämfört med andra förändringar vi gått igenom”.

Monica Wagnssons arbetsuppgifter har förändrats en del och består idag främst av rapportering och uppföljning i form av avstämningsmöten samt mailflöden mellan henne och cheferna.

”Ännu är det lite för tidigt att avgöra hur stor kostnadsskillnaden blir mellan intern eller extern lönehantering. Man får ju räkna med en del konsultkostnader men på sikt blir det kanske lite billigare beroende på hur mycket jag jobbar med interna rutiner och liknande”, avslutar Monica Wagnsson.

För mer information om POL, ladda ner en detaljerad beskrivning här: https://bit.ly/2Nq1528