Media center
Lokala nyheter

Susann Edvardsson, Director Financial Services (Insurance)

Stockholm, 07 mars 2018 -  

 

CGI arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor inom IT-branschen. Vårt mål inför år 2025 är att öka andelen kvinnliga ledare i vår organisation till 50%. Under de senaste veckorna har ni fått möjligheten att träffa våra kvinnliga medlemmar ur den svenska ledningsruppen. Men det finns ju självklart många inspirerande ledare runt om i landet på CGI!

Inför Internationella Kvinnodagen den 8:e mars vill vi passa på att lyfta några av dessa ledare, och vi avslutar härmed vår följetong med kvinnliga ledare med Susann Edvardsson, Director Financial Services för Insurance.

Susann är ekonom i botten och började sin karriär på AB Familjebostäder där hon tidigt blev intresserad av effektivisering genom datorisering och engagemanget för IT växte. Hon fick chansen att gå ett traineeprogram på IT-avdelningen vilket i sin tur förde henne vidare inom organisationen och med ökat ansvar ledde hon flera förändringsprojekt med fokus på IT. Med viljan att utvecklas inom IT, sökte Susann en konsultroll på dåvarande Logica där hon fick möjligheten att arbeta mycket internationellt. I dag har Susann ett fokus på finansiella tjänster där hon varit en del av uppbyggnaden av CGI:s bank– och försäkringsverksamhet. Sedan ett halvår tillbaka är Susann ansvarig för hela den svenska enheten för Insurance.

Varför valde du att börja jobba inom IT?

Jag är ekonom i botten och startade min karriär på AB Familjebostäders ekonomiavdelning där jag tidigt upptäckte att jag tyckte att det var både roligt och spännande med den möjlighet till effektivisering som datoriseringen kunde åstadkomma. Mitt växande intresse för IT ledde mig till IT-avdelningen, där jag fick en möjlighet att gå ett traineeprogram, samtidigt som jag studerade IT på universitetet, med en specialisering på IT-säkerhet.

Berätta om din karriär

Genom traineeprogrammet fick jag lära mig IT från grunden, och mina olika kompetenser, med ekonomi-, verksamhets- och IT-kunskaper i botten, gjorde att jag fick möjlighet att projektleda ett flertal förändringsprojekt som behövde IT-stöd. Mitt ansvar utökades till att även delta i och leda flera styrgrupper i många typer av projekt, och efterhand kände jag ett behov att få fokusera och utvecklas vidare, varför jag sökte mig till en konsultroll på dåvarande Logica Svenska AB. Där fanns möjlighet till utveckling och att få arbeta i större internationella projekt, vilket jag tyckte var en bra milstolpe i karriären och en bra utmaning.

Hur har din resa inom CGI sett ut?

Det var just de internationella karriärmöjligheterna som lockade mig till Logica där jag fick möjlighet att arbeta i stora projekt som omfattade många länder runt om i Europa och inom många olika branscher. Det var allt ifrån utredningar och förstudier till projektledning. Att delta i internationella projekt med många olika nationaliteter och de utmaningar som detta innebär, utvecklade mig mycket och skapade mig ett brett kontaktnät. Det var oftast stora och långa projekt, i olika branscher, med stora kända företag. Det var en väldigt lärorik tid och jag fick tillbringa mycket tid i bland annat Sydfrankrike, vilket jag tyckte var väldigt roligt och intressant.

Sedan ett antal år har jag varit ledare på CGI och specialiserat mig på våra tjänster inom den finansiella sektorn, där jag bland annat hjälpt till att bygga upp CGI:s bank och försäkringsverksamhet. Jag har alltid tyckt mycket om att vara ledare på CGI och även att få vara nära och att hjälpa våra kunder, som är en viktig del i arbetet. Jag har med tiden fått ökat sälj- och kundansvar för våra försäkringskunder och är sedan cirka ett halvår ansvarig för hela den svenska enheten för Insurance, som omfattar hela vårt erbjudande till försäkringsbolag inom CGI Sverige.

Vad är mest spännande med ditt jobb?

Jag har alltid tyckt att det är spännande med alla möjligheter som den snabba utvecklingen inom vår bransch ger, känslan av att allt är möjligt. Jag brinner för att hjälpa kunder och att hitta nya affärsmöjligheter, att göra skillnad genom att effektivisera med hjälp av ny teknik och nya tjänster som ständigt utvecklas - det och alla mina fantastiska kollegor ger mig inspiration på arbetet varje dag.

Ledarskapet är också en mycket roligt och intressant del av mitt arbete. När mina medarbetare utvecklas, så utvecklas jag! Jag har en stor och bred erfarenhet eftersom jag har haft så många roller, vilket gör att jag kan coacha mina medarbetare på ett bra sätt.

Varför bör man välja CGI som nästa arbetsgivare?

CGI har en bredd som få IT-tjänstebolag kan erbjuda, och man har möjlighet att prova på många olika områden inom sin karriär här. På CGI finns många kunniga medarbetare som är villiga att dela med sig av sin kunskap, vilket är en del av vår kultur som jag verkligen uppskattar. CGI är ett stabilt företag som ägs av oss som medlemmar och vi har en beprövad struktur för allt vi gör. Här får man en gedigen grund och ett globalt nätverk av medarbetare och experter. CGI satsar också mycket på jämställdhet och kvinnligt ledarskap, vilket jag också uppskattar mycket hos en bra arbetsgivare.

Vilket råd skulle du vilja ge till unga kvinnliga studenter?

Tala om vad du vill - högt. Det är viktigt med tydlighet när det gäller karriärambitioner - ingen kommer att gissa sig till vad du vill. Våga prata öppet med din chef om din utvecklingsplan och inte minst, se till att välja en bra mentor och coach. Att nätverka är också en mycket viktig del i karriären, dina kontakter kan ge dig jobb i framtiden - eller du dem!