Media center
Lokala nyheter

Wärtsilä blir flaggskeppet för smart teknik

Stockholm, 10 april 2018 -  

Wärtsilä, som bland annat tillhandahåller lösningar och teknik för navigation och energi, digitaliserar i rask takt. Under den kontinuerliga transformationen satsar företaget stort på både teknisk och kulturell förnyelse.

Finska Wärtsila är en av de mest framstående innovatörerna inom områden som verkstadsindustri, sjöfart och energi. Den omvälvande digitaliseringen som företaget genomgår påverkar alla aspekter av företaget – verksamheten, strategin och organisationsstrukturen. För att driva utvecklingen arbetar Wärtsilä med en digital ledningsgrupp och en ny digital organisation.

”Wärtsiläs mål är att bli en mer smidig och kundorienterad aktör. Detta innebär skapandet av nya digitala verktyg, men också en omvandling av hur vi arbetar med människor, processer och teknik”, säger Wärtsiläs Chief Digital Officer och Executive Vice President Marco Ryan som ansvarar för digitaliseringen.

Wärtsiläs digitalisering betonar till exempel artificiell intelligens, databehandling och cybersäkerhet samt skapandet av nya affärsmodeller. Det handlar om att ändra styrningen kring hur man bygger globala servicenät, att skapa en djup förståelse för kundernas verksamhet, prediktiv analys och en optimering av vilka resurser och kompetenser som krävs.

Marco Ryan anser att det är svårt att se vart de globala megatrenderna kring digitalisering kommer att leda och vill därför att Wärtsilä ska vara öppen för många olika potentiella vägar. Man undersöker därför kontinuerligt hur nya innovationer och tekniska genombrott kan användas i verksamheten. För verksamheten inom sjöfart tittar man på utvecklingen inom robotics, artificiell intelligens, avancerad dataanalys, fjärrstyrning och virtuell verklighet. På sikt hägrar möjligheten till intelligenta, helt autonoma fartyg som med lägsta möjliga energiförbrukning själva navigerar sig fram till sina mål.

Acceleratorer runt om i världen

I Wärtsiläs digitala acceleratorer (DAC) ska man även arbeta med utvecklingen av vardagsnära, smarta funktioner som underlättar vardagen för människor och skapar hållbara samhällen med ny teknik. De första av dessa DAC startas i Helsingfors och Singapore. Nästa år räknar Wärtsilä att starta ytterligare center i Centraleuropa och Nordamerika. Dessa center erbjuder också en naturlig och inspirerande mötesplats för experter och noviser, utvecklare och kunder.

”Utvecklingen är inte för utvecklingens egen skull utan vi räknar givetvis med att snabba skapa nya intäkter från denna utveckling. Med vår modell kan vi snabbt testa nya idéer, till exempel inom området artificiell intelligens och maskininlärning”, säger Marco Ryan.

Utbildning, smidighet och partners

På väg mot Wärtsiläs ”as-a-Service”-modell för innovativt arbete handlar det givetvis dels om de tekniska innovationerna och utvecklingen, men även om utbildningen av medarbetarna. Därför skapar man möjligheter för varje enskild medarbetare att utvecklas inom sitt fält. Det är ett agilt synsätt där man ser utbildningen som ett kontinuerligt flöde som anpassas efter utvecklingen och medarbetarnas önskemål och förmåga.

En annan del av Wärtsiläs satsning är att öka samarbetet mellan företaget och studenter, uppstartsföretag och universitet. Ett bra exempel är det årliga eventet Slush i Helsingfors – en av de viktigaste mötesplatserna i Norden. Där lanserade Wärtsilä sin tävling SparkUp Challenge, som är uppdelad i den befintliga Smart Marine, samt kommande Smart Energy.

”Vår modell för partnerskap och investeringar i nya innovationer som vi lanserade på Slush visar att vi är öppna för många olika typer av partnerskap där vi kan stötta utvecklingen för små uppstarter och enskilda innovatörer”, säger Marco Ryan.

Även om Wärtsilä digitala transformation huvudsakligen inte handlar om IT-utveckling ställer det även krav på IT-leverantörerna att vara agila och kunna leverera det stöd som Wärtsilä behöver. Sedan kan Wärtsilä fokusera på de områden som man vill satsa på; intelligenta marina miljöer och intelligent energihantering.

”Om man ser på hela vår digitaliseringspotential idag så har vi en möjlighet att nå åtminstone 70-80 procent av vägen dit inom kommande 4-7 år”, säger Marco Ryan.


Text: Ari Rytsy, Foto: Jari Härkönen, Lokalisering: Robert Almqvist